Uchwała Rady Miejskiej w Prabutach w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Prabutach.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 października 2017

Uchwała Nr XXXII/192/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Prabutach.

Na podstawie art. 5b ust. 2 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.  j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Rada Miejska  w Prabutach uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Młodzieżową Radę Miejską w Prabutach.

§ 2.

Młodzieżowej Radzie Miejskiej nadaje się statut stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach
Piotr Andrzej Janiewicz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2017-10-09
Data publikacji:2017-10-09
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:1812