Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 stycznia 2018

Lp.

Przedmiot/nazwa zamówienia

Rodzaj zamówienia (rob. budowlana /usługa/dostawa)

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (netto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1. Budowa remizy strażackiej w Prabutach rob. budowlana przetarg nieograniczony 2 100 000,00 zł II kwartał
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Prabuty - Stańkowo  rob. budowlana przetarg nieograniczony 1 851 000,00 zł I kwartał
3. Przebudowa drogi w Gontach, gmina Prabuty  rob. budowlana przetarg nieograniczony 250 000,00 zł I kwartał
4. Przebudowa Podwórka ul. Wojska Polskiego w Prabutach                                       rob.budowlana przetarg nieograniczony 500 000,00 zł III kwartał
5. Budowa parkingu przy ul. Jagiełły w Prabutach rob. budowlana przetarg nieograniczony 200 000,00 zł III kwartał
6. Przebudowa kaplicy cmentarnej przy ul. Parkowej w Prabutach rob. budowlana przetarg nieograniczony 180 000,00 zł II kwartał 
7. Przebudowa dachu na budynku Urzędu Miasta i Gminy Prabuty rob. budowlana przetarg nieograniczony 160 000,00 zł II kwartał 
8. Wymiana instalacji elektrycznej w SP Nr 2 w Prabutach rob. budowlana przetarg nieograniczony 430 000,00 zł I kwartał
9. Dostawa kruszyw drogowych przeznaczonych do naprawy dróg gminnych na teren Miasta i Gminy Prabuty rob. budowlana przetarg nieograniczony 340 000,00 zł I kwartał
10. Wykonanie napraw nawierzchni dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Prabuty rob. budowlana przetarg nieograniczony 180 000,00 zł I kwartał
11. Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy  usługa przetarg nieograniczony 200 000,00 zł III kwartał
12. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Prabuty wraz z zapewnieniem im opieki - w tym chipowanie (znakowanie) usługa przetarg nieograniczony 180 000,00 zł IV kwartał
13. Całoroczne utrzymanie czystości miasta w tym ZUD oraz czyszczenie chodników na wsiach na terenie gminy usługa przetarg nieograniczony 1 200 000,00 zł IV kwartał
14.  Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Prabuty usługa przetarg nieograniczony 200 000,00 zł I kwartał
15. Dożywianie uczniów w szkołach usługa przetarg nieograniczony 700 000,00 zł III kwartał
16. Dowóz uczniów do szkół na terenie Miasta i Gminy Prabuty  usługa przetarg nieograniczony 600 000,00 zł III kwartał

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2018-01-24
Data publikacji:2018-01-24
Osoba sporządzająca dokument:Ewelina Komoszyńska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:2179