Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci w 2018 roku ustalonych w celu dotowania przedszkoli niepublicznych funkcjonujących w mieście i gminie Prabuty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 lutego 2018

Zgodnie z art. 11 i 12 ustawy z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) ogłasza się, że od miesiąca stycznia 2018 r.:

  1. Wysokość podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Miasto i Gminę Prabuty w roku 2018 wynosi 7.717,94 zł.
  2. Wysokość dotacji na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym ustalona w oparciu o zapisy §1. Uchwały Nr XLII/239/2017 Rady Miejskiej z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie wysokości dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, dla których Miasto i Gmina Prabuty jest organem rejestrującym wynosi 6.174,35 zł (80% podstawowej kwoty dotacji).
  3. Wysokość  dotacji na 1 dziecko niepełnosprawne w przedszkolu, ustalona zgodnie z metryczką subwencji oświatowej na rok 2017 dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, a także w innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wynosi 20.140,15 zł (waga P55).
  4. Wysokość  dotacji na 1 dziecko niepełnosprawne w przedszkolu ustalona zgodnie z metryczką subwencji oświatowej na rok 2017 dla wychowanków ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, objętych odpowiednio wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, a także w innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie odpowiednio orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub  o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wynosi 53.147,61 zł. (waga P49).
  5. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych na rok 2018 wynosi 300, w tym 3 dzieci niepełnosprawnych.
  6. Podstawowa kwota dotacji została ustalona w oparciu o  art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 2203), w świetle którego najbliższą gminą dla Miasta i Gminy Prabuty jest Miasto i Gmina Pelplin.

Powyższe dane podlegają aktualizacji w oparciu o zapisy art. 46  ustawy z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) oraz dane z metryczki subwencji oświatowej na rok 2017.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2018-02-02
Data publikacji:2018-02-02
Osoba sporządzająca dokument:Palmira Trzcińska-Kowalska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:61