Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci w 2018 roku ustalonych w celu dotowania przedszkoli niepublicznych funkcjonujących w mieście i gminie Prabuty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 lutego 2018

AKTUALIZACJA NR 2

Zgodnie z art. 11 i 12, w związku z art. 43, 44, 45 i 46 ustawy z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) ogłasza się, że od miesiąca lipca 2018 r.:

  1. Wysokość podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Miasto i Gminę Prabuty w roku 2018 wynosi 8.683,15 zł.
  2. Wysokość dotacji na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym ustalona w oparciu o zapisy ustawy z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) wynosi 6.512,40 zł (75% podstawowej kwoty dotacji).
  3. Wysokość dotacji na 1 dziecko niepełnosprawne w przedszkolu, ustalona zgodnie z metryczką subwencji oświatowej na rok 2018 dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, objętych kształceniem specjalnym  w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wynosi 20.583,44 zł (waga P61).
  4. Wysokość dotacji na 1 dziecko niepełnosprawne w przedszkolu ustalona zgodnie z metryczką subwencji oświatowej na rok 2018 dla wychowanków ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz dzieci  z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, objętych odpowiednio wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i  innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie odpowiednio orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wynosi 54.317,42 zł. (waga P55).
  5. Wysokość dotacji na ucznia niepełnosprawnego, który ukończył 6 lat lub więcej w roku bazowym 2017, w przedszkolu (waga P43) wynosi 4.288,22 zł
  6. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych na rok 2018 wynosi 300, w tym 3 dzieci niepełnosprawnych (P61 – 1 dziecko i P55 – 2 dzieci).
  7. Podstawowa kwota dotacji została ustalona w oparciu o art. 10 ust. 2 najbliższą gminą jest Miasto i Gmina Pelplin.

Powyższe dane podlegają aktualizacji w oparciu o zapisy art. 46  ustawy z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) oraz dane z metryczki subwencji oświatowej na rok 2018.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2018-02-02
Data publikacji:2018-02-02
Osoba sporządzająca dokument:Palmira Trzcińska-Kowalska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:591