Budowa boksu garażowego, w postaci dobudowy do zespołu boksów garażowych w układzie szeregowym działce geodezyjnej nr 87/19, obręb 0003

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 maja 2018

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017 poz. 1257) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073) zawiadamia się strony postępowania, że  dnia 04.05.2018r. została wydana decyzja nr 26/2018 (sygn. GPG.6730.14.2018)  o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „budowa boksu garażowego, w postaci dobudowy do zespołu boksów garażowych w układzie szeregowym; rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - zagospodarowanie towarzyszące” dla terenu położonego w Prabutach na działce geodezyjnej nr 87/19,  obręb 0003 Prabuty-M.

Zgodnie z art. 127 § 2 oraz z art. 129 § 1 i  § 2 KPA od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem  Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty w terminie 14 dni. Termin czternastu dni na odwołanie zaczyna swój bieg z upływem czternastego dnia terminu, liczonego od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 KPA). Z treścią decyzji można zapoznać się w pokoju nr 11 – IIp. Urzędu Miasta
i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2018-05-04
Data publikacji:2018-05-04
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Król
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:994