Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego na działkach 185/15, 185/23, 185/24 obr. 0003 Prabuty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 maja 2018

Działając na podstawie art. 49 i 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), zawiadamiam, że w dniu 08.05.2018 r. zostało wydane postanowienie znak: GPG.6730.13.2018, zawieszające postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na wniosek Miasta i Gminy Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty, dla terenu oznaczonego nr działek 185/15, 185/23, 185/24 obr. 0003 Prabuty dla inwestycji pn. „budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w  postaci dobudowy do istniejącego budynku wielorodzinnego na działce przyległej, wraz  z niezbędnym zagospodarowaniem towarzyszącym (w tym chodniki, dojścia, tarasy, trawniki itp.), w miejsce dawnej kotłowni – z możliwością jej wykorzystania dla potrzeb wnioskowanej inwestycji (w postaci nadbudowy, przebudowy bądź rozbudowy, stosownie do wyniku ekspertyzy technicznej); rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna”.

Z treścią w/w postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty przy ul. Kwidzyńskiej 2 w pokoju nr 11 II p. Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a po upływie 14-dniowego terminu ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie w/w postanowienia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2018-05-09
Data publikacji:2018-05-09
Osoba sporządzająca dokument:Agata Liberacka
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:1162