Sprostowanie oczywistej omyłki w decyzji nr 7/2018 z dnia 25.01.2018 r

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 czerwca 2018

Zgodnie z art. 49 § 1 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 t.j.) oraz na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017. poz. 1257 t.j.), z wniosku z dnia 30.11.2017r. zawiadamia się strony postępowania iż zostało wydane postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji nr 7/2018 z dnia 25.01.2018r. dla terenu położonego w Prabutach, na działce geodezyjnej nr 38/9 obręb 0001 dla inwestycji pn.: „budowa budynku mieszkalnego wolno stojącego; rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty przy ul. Kwidzyńskiej 2, pokój 11 tel. (55) 262 41 47 w dniach pracy Urzędu, w godzinach: 7.30 – 13.00 w piątki 7.30- 18.00 w środy oraz  7.30- 15.30  w pozostałe dni tygodnia.

W związku z powyższym informuje się, iż na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty  w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2018-06-06
Data publikacji:2018-06-06
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Król
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:1209