Budynek rekreacyjny wolno stojący na działce 62/7 obr. Rodowo Małe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 września 2018

Działając na podstawie art. 49 i 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 29.08.2018 r. zostało wydane postanowienie znak: GPG.6730.38.2018, zawieszające postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla terenu oznaczonego nr działki 62/7 obr. Rodowo Małe, gmina Prabuty dla inwestycji pn. „budynku rekreacyjnego wolno stojącego; rodzaj zabudowy: indywidualna zabudowa rekreacyjna”.

Z treścią w/w postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty przy ul. Kwidzyńskiej 2 w pokoju nr 11 II p. Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a po upływie 14-dniowego terminu ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie w/w postanowienia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2018-09-03
Data publikacji:2018-09-03
Osoba sporządzająca dokument:Agata Liberacka
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:1050