Sprzedaż kotła centralnego ogrzewania

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 października 2018

Ogłoszenie o sprzedaży kotła centralnego ogrzewania w trybie przetargu nieograniczonego (licytacji).

1. Podstawa prawna:

 • art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami),
 • § 5, § 6 ust.1, § 7 ust. 1 i § 8 ust. 1 i 2  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego,
 • zarządzenie Nr /2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 15 października 2018 roku  w sprawie sprzedaży  kotła centralnego ogrzewania, stanowiącego własność Miasta i Gminy Prabuty.

2. Nazwa i siedziba sprzedawcy:

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
82-550 Prabuty
ul. Kwidzyńska 2 tel/fax: 55 278 20 01/02

3. Rodzaj, typ sprzedawanego środka trwałego

Przedmiotem sprzedaży jest kocioł centralnego ogrzewania o następujących parametrach:

 1. Typ kotła: KWM-SGR
 2. Moc cieplna: 15 kW
 3. Rok produkcji: 2015
 4. Pow. grzewcza: 2 m2
 5. Pojemność zasobnika:120 kg
 6. Pojemność wodna kotła:80 l
 7. Materiał: blacha stalowa

 4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany kocioł

Sprzedawany kocioł c.o. można obejrzeć w miejscowości Sypanica, gmina Prabuty - remiza OSP Sypanica w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.00 po uprzednim kontakcie telefonicznym, tel. 55 262 41 70.

5. Cena wywoławcza 

Cena wywoławcza: 3 290,00 zł brutto (słownie złotych: trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych  00/100)

6. Miejsce i termin przeprowadzenie licytacji

 1. Miejsce – Urząd Miasta i Gminy w Prabutach ul. Kwidzyńska 2, pokój Nr 11- II piętro.
 2. Termin – 24 października 2018 r. godz. 9.00
 3. Oferent może złożyć tylko jedna ofertę.

7. Pozostałe informacje:

 1. Organizator zastrzega prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 2. Z przetargu zostanie sporządzony protokół.
 3. Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty nastąpi bezpośrednio po zakończeniu przetargu (licytacji).
 4. O terminie zawarcia umowy nabywca zastanie poinformowany pisemnie (oddzielnym trybem).
 5. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

Burmistrz  Miasta i Gminy Prabuty
Marek Szulc

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2018-10-16
Data publikacji:2018-10-16
Osoba sporządzająca dokument:Ewelina Komoszyńska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:1330