Budowa budynku rekreacyjnego wolno stojącego w Rodowie Małym gm. Prabuty ozn. nr działki 62/7 - wydanie decyzji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 grudnia 2018

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945 t.j.) zawiadamia się strony postępowania że  dnia 20.12.2018r. została wydana decyzja nr 69/2018 (sygn. GPG.6730.38.2018)  o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „budowa budynku rekreacyjnego wolno stojącego; rodzaj zabudowy: indywidualna zabudowa rekreacyjna” dla terenu położonego w Rodowie Małym na działce geodezyjnej nr 62/7, obręb Rodowo Małe.

Zgodnie z art. 127 § 2 oraz z art. 129 § 1 i  § 2 KPA od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem  Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty w terminie 14 dni. Termin czternastu dni na odwołanie zaczyna swój bieg z upływem czternastego dnia terminu, liczonego od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 KPA).

Z treścią decyzji można zapoznać się w pokoju nr 11 – IIp. Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY
MAREK SZULC

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2018-12-21
Data publikacji:2018-12-21
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Król
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:849