Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci w 2019 roku ustalonych w celu dotowania przedszkoli niepublicznych, dla których miasto i gmina Prabuty jest organem rejestrującym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 lutego 2019

AKTUALIZACJA NR 2

Zgodnie z art. 11 i 12, w związku z art. 43, 44, 45 i 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) ogłasza się, że od miesiąca listopada 2019 r.:

  1. Wysokość podstawowej kwoty dotacji (PKD) dla przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Miasto  i Gminę Prabuty w roku 2019 wynosi 9.134,00 zł.
  2. Wysokość dotacji na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym ustalona w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) wynosi 6.850,53 zł (75% podstawowej kwoty dotacji). W skali miesiąca kwota ta wynosi 570,88 zł.
  3. Wysokość dotacji na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu wynosi  4.904,59 zł. (waga P62)
  4. Wysokość dotacji na 1 dziecko z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, objęte odpowiednio wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego (na podstawie odpowiednio orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wynosi 55.468,56 zł. (waga P60).
  5. Wysokość dotacji na 1 dziecko niewidome, słabo widzące z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim , objętego kształceniem specjalnym w przedszkolu (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) – wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wynosi 16.932,51 zł (waga P65).
  6. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych na rok 2019 wynosi 300, w tym 5 dzieci z niepełnosprawnościami (P62 – 1 dziecko, P60 – 3 dzieci i P65 – 1 dziecko).
  7. PKD ustalono na podstawie informacji z Miasta i Gminy Pelplin, która zgodnie z zapisami art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) jest najbliższą gminą dla Miasta i Gminy Prabuty spełniającą kryteria ustawowe.

 Powyższe dane  ustalono w oparciu o zapisy  ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) oraz dane z metryczki subwencji oświatowej dla Miasta i Gminy Prabuty na rok 2019.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2019-02-22
Data publikacji:2019-02-22
Osoba sporządzająca dokument:Palmira Trzcińska-Kowalska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:3153