Budowa zespołu 15 boksów garażowych w układzie szeregowym na fragmencie działki geodezyjnej nr 40/2 obręb 0002 Prabuty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 maja 2019

Działając na podstawie art. 49 i 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 30.05.2019 r. zostało wydane postanowienie znak: GPG.6730.70.2017, podejmujące z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na wniosek Miasta i Gminy Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty, dla terenu położonego w Prabutach przy ul.  Wojska Polskiego, na fragmencie działki geodezyjnej nr 40/2 obręb  0002 Prabuty dla inwestycji polegającej na budowie garaży, w postaci zespołu 15 boksów garażowych w układzie szeregowym; rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – zagospodarowanie towarzyszące.

Z treścią w/w postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty przy ul. Kwidzyńskiej 2 w pokoju nr 11 II p. Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a po upływie 14-dniowego terminu ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie w/w postanowienia.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY
MAREK SZULC

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2019-05-30
Data publikacji:2019-05-30
Osoba sporządzająca dokument:Agata Liberacka
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:739