Budowa zespołu 15 boksów garażowych w układzie szeregowym na fragmencie działki geodezyjnej nr 40/2 obręb 0002 Prabuty - obwieszczenie o omyłce

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 czerwca 2019

Zgodnie z art. 49 § 1 i 49a, 10 § 1, 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 t.j.) informuje się, iż w związku z pismem z dnia 17.06.2019r. dotyczącym wydania decyzji o warunkach zabudowy dla terenu położonego przy ul. Wojska Polskiego na fragmencie działki geod. nr 40/2, omyłkowo została wpisana nazwa inwestycji. Prawidłowo powinno być pn.: „budowa budynku garaży, w postaci 15 boksów garażowych w układzie szeregowym; rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – zagospodarowanie towarzyszące".

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018 poz. 2096 t.j.) organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuje się, że można wnieść uwagi lub zastrzeżenia w tej sprawie w terminie 7 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty przy ul. Kwidzyńskiej 2, pokój 11 tel. (55) 262 41 47 w dniach pracy Urzędu, w godzinach: 7.30 – 14.00 w piątki, 7.30- 17.00 w środy oraz  7.30- 15.30  w pozostałe dni tygodnia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2019-06-27
Data publikacji:2019-06-27
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Król
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:958