Obrady XIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 września 2019

Obrady XIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 25 września 2019 roku o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XII i XIII z sesji Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 sierpnia 2019 roku i 12 września 2019 roku.
 4. Spotkanie z Członkiem Zarządu Województwa Pomorskiego i Radą Nadzorczą Szpitala Specjalistycznego w Prabutach w sprawie funkcjonowania i planów rozwojowych w.w. szpitala.
 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o działalności za okres między sesjami.
 6. Wnioski i zapytania.
 7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/13/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18.12.2018 roku w/s zasad udzielania na terenie Miasta i Gminy Prabuty dotacji celowej na realizację przedsięwzięć, związanych z ochroną środowiska, polegających na: demontażu, transporcie i składowaniu pokryć dachowych zawierających azbest i budowie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2019 rok.
 10. Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej.

U W A G A:

W dniu 23 września 2019 roku o godz. 15:30 w świetlicy wiejskiej w m. Gonty odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 • Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na XIV zwyczajną sesję Rady Miejskiej.
 • Sprawy organizacyjne komisji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach
Włodzimierz Jan Wiśniewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2019-09-19
Data publikacji:2019-09-19
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:512