Obrady XV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 października 2019

Obrady XV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 30 października 2019 roku o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XIV z sesji Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 września 2019 roku.
 4. Przedstawienie podziału kompetencji pomiędzy organami samorządu, a PGW Wody Polskie w zakresie gospodarki wodnej i melioracji przez przedstawiciela Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o działalności za okres między sesjami.
 6. Wnioski i zapytania.
 7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019
 9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Prabutach oraz szczegółowych  warunków jego funkcjonowania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia zabudowanej położonej w Rodowie Małym w gminie Prabuty.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2015 – 2018 r. „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Prabuty na lata 2015 – 2018”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Prabuty na lata 2019 – 2022”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2019 rok.
 14. Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej.

U W A G A:

W dniu 28 października 2019 roku o godz. 15:30 w sali konferencyjnej UMiG Prabuty odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 • Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na XV zwyczajną sesję Rady Miejskiej.
 • Sprawy organizacyjne komisji.                

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach
Włodzimierz Jan Wiśniewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2019-10-23
Data publikacji:2019-10-23
Osoba sporządzająca dokument:Krzysztof Fedoruk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:516