Decyzja nr 72/2019 o ustaleniu warunków zabudowy dla terenu położonego w Prabutach położonego przy ul. Rypińskiej na dz. geod. nr 1494/13 obręb 0004

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 listopada 2019

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945 ze zm.) zawiadamia się strony postępowania, że dnia 14.11.2019r. została wydana decyzja nr 72/2019 (sygn. GPG.6730.59.2019)  o ustaleniu warunków zabudowy dla terenu położonego w Prabutach położonego przy ul. Rypińskiej na dz. geod. nr 1494/13 obręb 0004 dla inwestycji pn.: „budowa budynku mieszkalnego wolno stojącego; rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”.

Zgodnie z art. 127 § 2 oraz z art. 129 § 1 i  § 2 KPA od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem  Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty w terminie 14 dni. Termin czternastu dni na odwołanie zaczyna swój bieg z upływem czternastego dnia terminu, liczonego od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 KPA).

Z treścią decyzji można zapoznać się w pokoju nr 11 – IIp. Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Marek Szulc

 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2019-11-14
Data publikacji:2019-11-14
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Król
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:649