Obrady XVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 grudnia 2019

Obrady XVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 18 grudnia 2019 roku o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XVI z sesji Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 listopada 2019 roku.
 4. Prezentacja przedstawiciela firmy EUROBUD ze Starogardu Gdańskiego projektu budowy centrum handlowego w kwartale ulic Jagiełły, Kolejowej i Daszyńskiego w Prabutach.
 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o działalności za okres między sesjami.
 6. Wnioski i zapytania.
 7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Prabuty.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu Miasta i Gminy Prabuty, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2019 rok.
 16. Dyskusja nad wieloletnią prognozą finansową Miasta i Gminy Prabuty oraz nad Budżetem Miasta i Gminy na 2020 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty na lata 2020 – 2029.
 18. Podjęcie Uchwały Budżetowej na 2020 rok.
 19. Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej.

U W A G A:

W dniu 16 grudnia 2019 roku o godz. 15:30 w Sali Konferencyjnej UMiG Prabuty odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 • Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na XVII zwyczajną sesję Rady Miejskiej.
 • Sprawy organizacyjne komisji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach
Włodzimierz Jan Wiśniewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2019-12-12
Data publikacji:2019-12-12
Osoba sporządzająca dokument:Krzysztof Fedoruk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:413