Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci w 2020 roku ustalonych w celu dotowania przedszkoli niepublicznych, dla których Miasto i Gmina Prabuty jest organem rejestrującym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 stycznia 2020

AKTUALIZACJA NR 2

Zgodnie z art. 11 i 12, w związku z art. 43, 44, 45 i 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 17) ogłasza się, że od miesiąca stycznia 2020 r.:

  1. Wysokość podstawowej kwoty dotacji (PKD) dla przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Miasto  i Gminę Prabuty w roku 2020 wynosi 9.566,34 zł.
  2. Wysokość dotacji na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym ustalona w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 17) wynosi 7.174,76 zł (75% podstawowej kwoty dotacji). W skali miesiąca kwota ta wynosi 597,90 zł.
  3. Wysokość dotacji na 1 dziecko z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, objęte odpowiednio wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolach, (na podstawie odpowiednio orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wynosi 58.769,72 zł. (waga P63).
  4. Wysokość dotacji na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu wynosi  5.196,48 zł. (waga P65)
  5. Wysokość dotacji na 1 dziecko niewidome, słabowidzące z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim , objętego kształceniem specjalnym w przedszkolach (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) – wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wynosi 17.940,23 zł (waga P68).
  6. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych na rok 2020 wynosi 282, w tym 5 dzieci z niepełnosprawnościami (P63 – 3 dziecI, P65 – 1 dziecko i P68 – 1 dziecko).
  7. PKD ustalono na podstawie informacji z Miasta i Gminy Pelplin, która zgodnie z zapisami art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 17) jest najbliższą gminą dla Miasta i Gminy Prabuty spełniającą kryteria ustawowe.

Powyższe dane  ustalono w oparciu o zapisy  ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 17) oraz dane z metryczki subwencji oświatowej dla Miasta i Gminy Prabuty na rok 2020.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2020-01-16
Data publikacji:2020-01-16
Osoba sporządzająca dokument:Palmira Trzcińska-Kowalska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:365