Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Prabutach z dnia 28 stycznia 2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 stycznia 2020

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Prabutach z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Prabutach.

  1. Gminna Komisja Wyborcza powołana w celu przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Prabutach zarządzonych na dzień 17 marca 2020 roku przyjmuje zgłoszenia kandydatów na radnych do Młodzieżowej Rady Miejskiej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach przy ulicy Kwidzyńskiej 2 sala konferencyjna nr 1.
  2. Zgłoszenie kandydata na radnego wraz z listą osób popierających kandydata na radnego (co najmniej 20 osób) i zgodą rodzica/opiekuna prawnego kandydata na radnego, dla każdego okręgu wyborczego mogą być dokonane najpóźniej w dniu 14 lutego 2020 r. do godz. 13°°.
  3. Wykaz okręgów wyborczych i liczba mandatów została określona Uchwałą Nr 3/2020 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28 stycznia 2020 r.
  4. Zgłoszenia, o których mowa w pkt. 2 członkowie Gminnej Komisji Wyborczej przyjmować będą w dniach od 12 lutego 2020 roku do 14 lutego 2020 roku w godz. od 11:00 do 15:00.
  5. W przypadku gdy do 14 lutego 2020 r. nie zostanie zgłoszony żaden kandydat lub gdy liczba kandydatów będzie równa lub mniejsza od liczby mandatów przypadających w danym okręgu wyborczym wyznacza się nowy termin zgłaszania do Gminnej Komisji Wyborczej kandydatów na radnych w dniu 17 lutego 2020 roku do godz. 15:00.
  6. Zgłoszenia powinny być doręczone do Gminnej Komisji Wyborczej przez kandydata na radnego do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Prabutach.
  7. Wzory wszystkich dokumentów zgłoszeniowych znajdują się na stronie Serwisu Informacyjnego Miasta i Gminy Prabuty.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
w Prabutach

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2020-01-30
Data publikacji:2020-01-30
Osoba sporządzająca dokument:Krzysztof Fedoruk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:154