Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 marca 2020

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty informuje, że przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2,  w pokoju nr 2 (parter) w godzinach urzędowania: w środę w godz. od 730 do 1700, w piątek w godz.  od 730 do 1100, w pozostałe dni w godz. od 730 do 1530.

Termin zgłoszeń upływa w dniu 10 kwietnia 2020 roku o godzinie 1400.

Zgłoszeń kandydatów dokonuje pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego lub upoważniona przez niego osoba, która dołącza do zgłoszenia upoważnienie lub jego kopię.

Zgodnie z informacją Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 r. zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. do godz. 1400) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy: g.szulc@prabuty.pl; ewidencja@prabuty.pl nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Prabutach ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty. Oryginalne dokumenty nie muszą zostać dostarczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń.

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

  1. uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  2. potwierdzenie doręczenia do urzędu zgłoszenia przez przyjmującego zgłoszenie pracownika urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Kandydatami na członków obwodowych komisji wyborczych mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców Miasta i Gminy Prabuty.

Druki zgłoszeń można pobrać w Biurze Obsługi Ludności w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty (parter pokój nr 2). Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń można uzyskać pod nr telefonów 695267700; 552624170.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
/-/ Marek Szulc

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2020-03-27
Data publikacji:2020-03-27
Osoba sporządzająca dokument:Jędrzej Krasiński
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:844