Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 9 kwietnia 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 kwietnia 2020

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Prabuty ulice: Kwidzyńska, Stefana Czarnieckiego, Władysława Stanisława Reymonta, Elizy Orzeszkowej, Szkolna, Adama Mickiewicza, Zamkowa. Sołectwo Raniewo: Raniewo, Kleczewo.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach, ul. Grunwaldzka 6, 82-550 Prabuty

2

Prabuty ulice: Warszawska, Ogrodowa, Kwiatowa, Polna, Łąkowa, Grunwaldzka, Działkowa.

Budynek lekcyjny Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach, ul. Grunwaldzka 6, 82-550 Prabuty

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Prabuty ulice: Stefana Żeromskiego, Zielna, Rolnicza, Podgórna, Warmińska, Plac Wolności, Mazurska, Okrężna. Sołectwo Julianowo: Julianowo, Gąski.

Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek" Beata Lewandowska w Prabutach, ul. Kopernika 2, 82-550 Prabuty

4

Prabuty ulice: Malborska, Parkowa, Spokojna, Wąska, Wałowa, Mikołaja Reja, Wincentego Pola, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Legionów.

Przedszkole Niepubliczne "Bratek" w Prabutach, ul. Mickiewicza 3, 82-550 Prabuty

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5

Prabuty ulice: Miła, Jagotty, Mikołaja Kopernika, Krótka, Bolesława Prusa, Rynek, Plac Tadeusza Kościuszki, Długa, Księdza Walentego Barczewskiego.

Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach, ul. Grunwaldzka 6, 82-550 Prabuty

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6

Prabuty ulice: Władysława Jagiełły, Ignacego Daszyńskiego, Kolejowa.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach (budynek główny-pokój nauczycielski), ul. Obrońców Westerplatte 11, 82-550 Prabuty

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7

Prabuty ulice: Obrońców Westerplatte, Łucka, Niepodległości, Lipowa, Sportowa, mjr Henryka Sucharskiego, Kisielicka.

Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach, ul. Obrońców Westerplatte 11, 82-550 Prabuty

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8

Prabuty ulice: Wojska Polskiego, Przemysłowa, Rypińska, Górna, Piaskowa, Koszarowa.

Budynek Nauczania Początkowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach, ul. Obrońców Westerplatte 11, 82-550 Prabuty

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

9

Prabuty ulice: Sanatoryjna, Kuracyjna, Jana Kiepury, Stanisława Patyry, gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Leśna, Sosnowa. Sołectwo Stary Kamień: Stary Kamień, Grażymowo.

Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach, ul. Obrońców Westerplatte 11, 82-550 Prabuty

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

10

Prabuty ulice: Cisowa, Krańcowa, Fryderyka Chopina, Kasztanowa, Pusta, Akacjowa, gen. Władysława Sikorskiego, Wołyńska, Wiśniowa, Brzozowa, Jana Karola Chodkiewicza, Ojca Klimuszki, Lawendowa, Rumiankowa, Miętowa, Tymiankowa, Rozmarynowa, Nagietkowa.

Budynek Nauczania Początkowego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach, ul. Obrońców Westerplatte 11, 82-550 Prabuty

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

11

Sołectwo Obrzynowo: Obrzynowo. Sołectwo Jakubowo: Jakubowo, Pachutki. Sołectwo Stańkowo: Stańkowo.

Szkoła Podstawowa w Obrzynowie, Obrzynowo 37, 82-550 Prabuty

12

Sołectwo Rodowo: Rodowo, Rodowo Małe. Sołectwo Gdakowo: Gdakowo. Sołectwo Antonin: Antonin, Kamienna. Sołectwo Górowychy: Górowychy, Górowychy Małe.

Szkoła Podstawowa im. Kresowian w Rodowie, Rodowo 14, 82-550 Prabuty

13

Sołectwo Laskowice: Laskowice. Sołectwo Sypanica: Sypanica, Orkusz, Kałdowo. Sołectwo Szramowo: Szramowo. Sołectwo Gonty: Gonty, Stary Młyn

Świetlica Wiejska w Sypanicy, Sypanica 36A, 82-550 Prabuty

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

14

Sołectwo Kołodzieje: Kołodzieje. Sołectwo Gilwa: Gilwa. Sołectwo Pilichowo: Pilichowo. Sołectwo Pólko: Pólko, Kowale.

Budynek po Szkole Podstawowej w Kołodziejach, Kołodzieje 35, 82-550 Prabuty

15

Sołectwo Trumiejki: Trumiejki. Sołectwo Grodziec: Grodziec.

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Trumiejkach, Trumiejki 42, 82-550 Prabuty

16

Szpital Specjalistyczny w Prabutach pawilon 1, 2, 4

Szpital Specjalistyczny w Prabutach, ul. Kuracyjna 30, 82-550 Prabuty

17

NZOZ "Centrum Psychiatrii" Sp. z o. o. Pawilon nr 6

NZOZ "Centrum Psychiatrii" Sp. z o. o., ul. Kuracyjna 30, 82-550 Prabuty

18

Zakład Opieki Leczniczej w Prabutach Pawilon nr 5

Zakład Opieki Leczniczej w Prabutach, ul. Kuracyjna 37, 82-550 Prabuty

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

  1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  2. całkowitej niezdolności do pracy,
  3. niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
  5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także wyborcy о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Gdańsku II najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 5 maja 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty najpóźniej do dnia 4 maja 2020 r. Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 10 maja 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Marek SZULC

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2020-04-09
Data publikacji:2020-04-09
Osoba sporządzająca dokument:Jędrzej Krasiński
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:919