Budowa budynku gospodarczego – blaszanego, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 51 w miejscowości Prabuty, obręb 0001 Prabuty, gmina Prabuty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 czerwca 2020

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2020 poz. 293) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego – blaszanego, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 51 w miejscowości Prabuty, obręb 0001 Prabuty, gmina Prabuty.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256 t.j.) organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuje się, że można wnieść uwagi lub zastrzeżenia w tej sprawie w terminie czternastu dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 2, pokój 11 tel. (55) 262 41 47 w dniach pracy Urzędu, w godzinach: 730 – 1400 w piątki, 730- 1700 w środy oraz  730- 1530  w pozostałe dni tygodnia.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY
MAREK SZULC          

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2020-06-05
Data publikacji:2020-06-05
Osoba sporządzająca dokument:Agata Liberacka
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:281