Informacja o możliwości głosowania korespondencyjnego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 czerwca 2020

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. każdy wyborca może głosować korespondencyjnie.

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do dnia:

 • 16 czerwca 2020 r. – przez wszystkich wyborców;
 • 23 czerwca 2020 r. – przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych (w rozumieniu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi);
 • 26 czerwca 2020 r.– przez wyborców, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 23 czerwca 2020 r.

Zgłoszenie przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego będzie dotyczyło również ponownego głosowania (tzw. II tura).

Zgłoszenie może być dokonane:

 • elektronicznie – wyłącznie za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP
 • papierowo – poprzez dostarczenie formularza zgłoszenia do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty
 • za pośrednictwem operatora pocztowego (dostarczone do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty do dnia 16 czerwca br.)
 • ustnie – osobiście przez wyborcę w godz. 7.30-15.30 w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty 

UWAGA! Głosowanie korespondencyjne nie jest możliwe w przypadku głosowania przez wyborcę:

 • w zakładach leczniczych,
 • w domach pomocy społecznej,
 • w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych,
 • a także w przypadku udzielenia przez wyborcę pełnomocnictwa do głosowania (głosujący przez pełnomocnika).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2020-06-08
Data publikacji:2020-06-08
Osoba sporządzająca dokument:Ewelina Komoszyńska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:679