Spotkanie ws. wyboru SOŁTYSA SOŁECTWA LASKOWICE na kadencję 2019-2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 lipca 2020

Na podstawie art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713) oraz Zarządzenia Nr 52/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 27 lipca 2020 r. ws. zarządzenia wyborów organu wykonawczego gminnej jednostki  pomocniczej – sołtysa sołectwa Laskowice na kadencję 2019 - 2023, Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zawiadamia mieszkańców SOŁECTWA LASKOWICE, że dnia 19 sierpnia 2020 r. o godz. 18:00 w ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LASKOWICACH organizuje spotkanie ws. wyboru SOŁTYSA SOŁECTWA na kadencję 2019-2023.

Informuje się, że dla prawomocności wyborów niezbędna jest osobista obecność, co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców Sołectwa, czyli 16 osób.

O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się obecności wymaganej liczby mieszkańców, przeprowadzone będą wybory w nowym terminie bez względu na liczbę obecnych na zebraniu, tj. 19 sierpnia 2020 r.  o godz. 18:15.

 W związku z pandemią koronawirusa wszyscy uczestnicy zebrania mają obowiązek zasłonić usta i nos za pomocą maseczki oraz przed wejściem do świetlicy zdezynfekować dłonie. Maseczki ochronne i środek dezynfekujący zapewnia Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Marek Szulc

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2020-07-31
Data publikacji:2020-07-31
Osoba sporządzająca dokument:Jędrzej Krasiński
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:746