Obrady XXV sesji Rady Miejskiej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 sierpnia 2020

Obrady XXV sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 26 sierpnia 2020 roku o godz. 15:30 w sali Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu, ul. Łąkowa 22.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołów nr XXIII i XXIV z sesji Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 czerwca 2020 roku oraz 15 lipca 2020 roku.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o działalności za okres między sesjami.
 5. Wnioski i zapytania.
 6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 7. Raport o stanie Miasta i Gminy Prabuty za rok 2019.
 8. Debata nad „Raportem o stanie Miasta i Gminy Prabuty za rok 2019”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty
 10. Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za 2019 rok.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i wykonaniem budżetu Miasta i Gminy Prabuty za 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za rok 2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Mieście i Gminie Prabuty na rok szkolny 2020/2021.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie Regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów absolwentom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych za wysokie osiągnięcia w nauce mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Gonty gm. Prabuty.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanych przy Placu Wolności 2 i 3 w Prabutach.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2020 rok.
 21. Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej.

U W A G A:

ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ SESJA RADY MIEJSKIEJ ODBĘDZIE SIĘ BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI.

Transmisja obrad XXIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej dostępna na stronie: http://nebula.danar.net.pl:8080/Danar_Urzad_Miasta_Prabuty/embed.html

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach
Włodzimierz Jan Wiśniewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2020-08-17
Data publikacji:2020-08-17
Osoba sporządzająca dokument:Krzysztof Fedoruk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:235