Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Prabuty na lata 2020-2035”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 stycznia 2021

Działając na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od: 19.01.2021r. do dnia 08.02.2021r.„Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Prabuty na lata 2020-2035”

  • w formie elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty (http://bip.prabuty.pl)
  • w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym telefonicznym lub emailowym umówieniu wizyty, tel: 0-55 262 41 52/email: k.moscicki@prabuty.pl

Zgodnie z art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późniejszymi zmianami), osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminu mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Prabuty na lata 2020-2035” w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. do dnia 08.02.2021 r. w formie:

  • pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty;
  • ustnie do protokołu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@prabuty.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Marek Szulc

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2021-01-19
Data publikacji:2021-01-19
Osoba sporządzająca dokument:Karol Mościcki
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:452