Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczby dzieci w 2021 roku ustalonych w celu dotowania przedszkoli niepublicznych, dla których Miasto i Gmina Prabuty jest organem rejestrującym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lutego 2021

Zgodnie z art. 11 i 12, w związku z art. 43, 44, 45 i 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1930) ogłasza się, że od 1 listopada 2021 r.:

1.  Wysokość podstawowej kwoty dotacji (PKD) dla przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Miasto i Gminę Prabuty wynosi 10.502,61 zł.

2. Wysokość dotacji przedszkolnej na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym, ustalona w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1930) oraz uchwałę Rady Miejskiej w Prabutach wynosi 7.876,96 zł  (75% podstawowej kwoty dotacji).

Miesięczna części dotacji na 1 ucznia od 1 listopada 2021 r. wynosi 656,41 zł. Od 1 listopada 2021 r. dotacją przedszkolną objętych jest 298 dzieci.

3.  Wysokość dotacji na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu wynosi 5.323,57 zł. (waga P65).

Od 1 listopada 2021 r. 2 dzieci objętych jest dotacją według wagi P65. Miesięczna część dotacji na 1 dziecko wynosi 443,63 zł.

4. Wysokość dotacji na dzieci z niepełnosprawnościami w przedszkolach niepublicznych, w zależności od rodzaju niepełnosprawności, ustalona na podstawie metryczki subwencji oświatowej dla Miasta i Gminy Prabuty na rok 2021 wynosi:

1) Na 1 dziecko z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, objęte odpowiednio wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolach (na podstawie odpowiednio orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wynosi 60.207,05 zł. (waga P63).

Od 1 listopada 2021 r. 2 dzieci objętych jest dotacją według wagi P63. Miesięczna część dotacji na 1 dziecko od 1 listopada 2021 r. wynosi 6.271,57 zł.

2) Na 1 dziecko niewidome, słabo widzące z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, objętego kształceniem specjalnym w przedszkolach (na podstawie orzeczeń o potrzebie  kształcenia specjalnego) – wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wynosi 18.379,- zł  (waga P67).

Od 1 listopada 2021 r. 3 dzieci objętych jest dotacją według wagi P67. Miesięczna część dotacji na 1 dziecko od 1 listopada 2021 r. wynosi 1.914,48 zł.

3) Wysokość dotacji na dziecko 6-letnie niepełnosprawne w przedszkolu wynosi 4.753,19 zł (waga P51).

Od 1 listopada 2021 r. 2 dzieci objętych jest dotacją według wagi P51. Miesięczna część dotacji na 1 dziecko wynosi 495,12 zł.

5. Aktualizacja  statystycznej liczby dzieci w przedszkolach niepublicznych na dzień 30 września 2021 r.

1) Statystyczna liczby dzieci, w tym dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, według SIO na dzień 30 września 2020 r. oraz według SIO na dzień 30 września 2021 r. wynosi 280,66  w tym: statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, według SIO na dzień 30 września 2020 r. oraz według SIO na dzień 30 września 2021 r. wynosi 1,34 .

2) Statystyczna liczba dzieci z niepełnosprawnościami według SIO na dzień 30 września 2020 r. oraz według SIO na dzień 30 września 2021 r. wynosi 4,34.

6. PKD ustalono na podstawie informacji z Miasta i Gminy Pelplin, która zgodnie z zapisami art. 10 ust. 2 ustawy z dnia  27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1930) jest najbliższą gminą dla Miasta i Gminy Prabuty, spełniającą kryteria ustawowe.

Powyższe dane  ustalono w oparciu o zapisy  ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1930) oraz dane z metryczki subwencji oświatowej dla Miasta i Gminy Prabuty na rok 2021.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2021-02-01
Data publikacji:2021-02-01
Osoba sporządzająca dokument:Palmira Trzcińska-Kowalska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:1335