Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prabutach o debacie nad „Raportem o stanie Miasta i Gminy Prabuty za rok 2020”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 maja 2021

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty przedstawił Radzie Miejskiej w Prabutach „Raport o stanie Miasta i Gminy Prabuty za rok 2020”, który obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty w 2020 roku.

Wobec powyższego uprzejmie informuję, że w dniu 30 czerwca 2021 roku, o godz. 15:30 podczas XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Prabutach odbędzie się debata nad „Raportem o stanie Miasta i Gminy Prabuty za rok 2020”, w której mogą zabierać głos mieszkańcy.

Osoby zainteresowane udziałem w debacie, najpóźniej w dniu poprzedzającym termin sesji (tj. 29 czerwca 2021 r.) winny złożyć Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Prabutach pisemne zgłoszenie do udziału w debacie poparte podpisami co najmniej 50 osób. W zgłoszeniu należy podać numer telefonu oraz, w miarę możliwości, adres poczty elektronicznej w celu ustalenia trybu i sposobu udziału w debacie.

Zgłoszenia w podanym wyżej terminie należy przesłać do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2 lub pozostawić w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, w kopercie z dopiskiem „Debata nad raportem o stanie Miasta i Gminy Prabuty w roku 2020”.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach
Włodzimierz Jan Wiśniewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2021-05-28
Data publikacji:2021-05-28
Osoba sporządzająca dokument:Edyta Szudarska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:248