GPG.6730.84.2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 marca 2022

Działając na podstawie  art. 49a  oraz  art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (DZ.U. 2021poz. 735, ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Gdakowo, gmina Prabuty. Zawiadamiam strony postępowania iż nie jest możliwe załatwienie w/w sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa, ze względu na ponowne uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy w myśl przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z uzupełnieniem przez stronę materiału dowodowego.

Termin załatwienia sprawy nastąpi najpóźniej do 31.05.2022r.

Pouczenie:

Stronie służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w sytuacji, kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego ani w terminie wskazanych w trybie art. 36 § 1(bezczynność) lub w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne to załatwienia sprawy (przewlekłość).

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY
MAREK SZULC

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2022-03-31
Data publikacji:2022-03-31
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Król
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:190