Informacja o monitoringu wizyjnym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informujemy, iż zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) teren gminy Prabuty został objęty monitoringiem wizyjnym, w celu zapewnienia Państwa bezpieczeństwa oraz zapewnienia bezpieczeństwa Państwa majątku i majątku gminy.

Poruszanie się po terenie gminy Prabuty oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych poprzez utrwalenie wizerunku i cech fizycznych osoby oraz wizerunku pojazdu.

Pozyskane dane nie będą służyły do jakiejkolwiek identyfikacji osoby fizycznej, chyba że uprawnione służby państwowe zwrócą się o ich udostępnienie.

Dane przetwarzane są przez okres nie przekraczający 3 miesięcy od daty utrwalenia w pomieszczeniu nadzorowanym, na sprzęcie wewnętrznym bez dostępu do sieci Internet, chronione są także przez wyspecjalizowaną agencję ochrony i nie są przekazywane do dalszego przetwarzania.

Po ww. okresie dane zostają w sposób trwały usunięte.

Dane Administratora Danych Osobowych - Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, tel. 55 278 20 01
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@prabuty.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty.

Mając na względzie powyższe informujemy, iż przysługuje Państwu, w stosunku do przetwarzanych przez nas danych osobowych prawo do:

  • dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia lub rozszerzenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych osobowych,
  • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2018-11-20
Data publikacji:2018-11-20
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:3284

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-05-22 08:51:38Dariusz PietkiewiczZmiana Inspektora Ochrony Danych OsobowychInformacja o monitoringu wizyjnym