Informacja o transmisji obrazu i dźwięku z obrad Rady Miejskiej w Prabutach

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informujemy, iż obraz i dźwięk rejestrowane przy użyciu kamery wideo podczas sesji Rady Miejskiej w Prabutach są transmitowane poprzez Internet a następnie udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej w celu zapewnienia transparentności i jawności życia publicznego. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz.U. z dnia 9 maja 2018 r., poz. 994).

W związku z powyższym informujemy, iż transmisja obrazu i dźwięku podczas sesji Rady Miasta stanowi przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zw.d. RODO.

Udział osób fizycznych w sesji Rady Miejskiej oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych takich jak:

 • imię i nazwisko
 • wizerunek,
 • barwę głosu,
 • informacje udzielone przez osobę, której dane są przetwarzane, podczas udzielania wypowiedzi czy też wynikające z dyskusji i zachowań – z pełną odpowiedzialnością tej osoby za ewentualne naruszenia prawa.

Zgoda obejmuje także nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do wizerunku i pozostałych powyższych danych na Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U z 2017 r., poz. 880).

Dane osobowe uzyskane podczas rejestracji sesji będą podlegały powszechnej publikacji. Informujemy, iż uzyskane dane osobowe przetwarzane będą z poszanowaniem art. 24 i 28 RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas adekwatny dla trwania sesji Rady Miejskiej w Prabutach.

Mając na względzie powyższe zasady informujemy, iż z zastrzeżeniem uwagi poniżej, przysługuje Państwu, w stosunku do przetwarzanych przez nas danych osobowych prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia lub rozszerzenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

UWAGA!

Jednocześnie informujemy, iż w każdym z ww. przypadków Państwa prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z aktami prawnymi Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej bądź innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej – odpowiednio do operacji przetwarzania danych. W przypadkach nieokreślonych w niniejszej Informacji, stosuje się odpowiednio przepisy RODO lub inne adekwatne przepisy prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2018-11-20
Data publikacji:2018-11-20
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:2157