Zamówienia pow. 30 000 euro - Urząd Prabuty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty pragnie zwrócić Państwa uwagę na bardzo istotne zmiany, jakie niesie dla Wykonawców wdrożenie obowiązkowej komunikacji elektronicznej w zamówieniach publicznych.

Począwszy od dnia 18 kwietnia 2018 r. składanie JEDZ (jednolity europejski dokument zamówienia) będzie dopuszczalne jedynie w formie elektronicznej, co w praktyce oznacza przesłanie oświadczenia podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Więcej na stronie http://bip.prabuty.pl/index.php?c=article&id=2915

 

Przebudowa skrzyżowania ulic Kraszewskiego, Parkowej i Plac Wolności w Prabutach

2019-10-17

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na pn.: Przebudowa skrzyżowania ulic Kraszewskiego, Parkowej i Plac Wolności w Prabutach".

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Prabuty w sezonie zimowym 2019/2020

2019-09-17

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Prabuty w sezonie zimowym 2019/2020

Przebudowa ulicy Wiśniowej w Prabutach

2019-09-13

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę ulicy Wiśniowej w Prabutach

Dowóz uczniów z niepełnosprawnościami z Miasta i Gminy Prabuty z miejsca ich zamieszkania do placówek oświatowych

2019-08-05

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów z niepełnosprawnościami z Miasta i Gminy Prabuty z miejsca ich zamieszkania do placówek oświatowych

Przebudowa biblioteki miejskiej w Prabutach

2019-07-30

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę biblioteki miejskiej w Prabutach

Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Prabuty - ZADANIE 1

2019-07-23

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składanie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne pn.: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Prabuty - ZADANIE 1

Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Prabuty

2019-06-19

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Prabuty

Remont dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy Prabuty

2019-06-12

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy Prabuty

Przebudowa ulicy Sportowej w Prabutach

2019-06-11

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę ulicy Sportowej w Prabutach

Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Prabutach

2019-06-07

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Prabutach.

Uwaga - zmiana terminu składania ofert.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-20
Data publikacji:2016-01-20
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Krasińska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:93693