Zamówienia pow. 30 000 euro

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty pragnie zwrócić Państwa uwagę na bardzo istotne zmiany, jakie niesie dla Wykonawców wdrożenie obowiązkowej komunikacji elektronicznej w zamówieniach publicznych.

Począwszy od dnia 18 kwietnia 2018 r. składanie JEDZ (jednolity europejski dokument zamówienia) będzie dopuszczalne jedynie w formie elektronicznej, co w praktyce oznacza przesłanie oświadczenia podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Więcej na stronie http://bip.prabuty.pl/index.php?c=article&id=2915

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Prabuty w sezonie zimowym 2018/2019

2018-10-11

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Prabuty w sezonie zimowym 2018/2019

Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Prabuty

2018-09-14

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie czystości i porządku w mieście Prabuty

Dowóz uczniów z niepełnosprawnościami z Miasta i Gminy Prabuty z miejsca ich zamieszkania do placówek oświatowych

2018-07-31

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza przetarg nieograniczony na: "Dowóz uczniów z niepełnosprawnościami z Miasta i Gminy Prabuty z miejsca ich zamieszkania do placówek oświatowych"

Przebudowa podwórka przy ulicy Wojska Polskiego w Prabutach

2018-07-26

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowę podwórka przy ulicy Wojska Polskiego w Prabutach

Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Prabuty

2018-07-11

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza przetarg nieograniczony na: "Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Prabuty".

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-20
Data publikacji:2016-01-20
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Krasińska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:60434