Zamówienia pow. 30 000 euro - Urząd Prabuty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty pragnie zwrócić Państwa uwagę na bardzo istotne zmiany, jakie niesie dla Wykonawców wdrożenie obowiązkowej komunikacji elektronicznej w zamówieniach publicznych.

Począwszy od dnia 18 kwietnia 2018 r. składanie JEDZ (jednolity europejski dokument zamówienia) będzie dopuszczalne jedynie w formie elektronicznej, co w praktyce oznacza przesłanie oświadczenia podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Więcej na stronie http://bip.prabuty.pl/index.php?c=article&id=2915

 

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Prabuty w sezonie 2020/2021

2020-09-25

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Prabuty w sezonie 2020/2021

Przebudowa nawierzchni drogi w m. Rodowo, gm. Prabuty

2020-09-22

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowę nawierzchni drogi w m. Rodowo, gm. Prabuty".

Przebudowa ulicy Dąbrowskiego w Prabutach

2020-09-02

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Dąbrowskiego w Prabutach

Dowóz uczniów z niepełnosprawnościami z Miasta i Gminy Prabuty z miejsca ich zamieszkania do placówek oświatowych

2020-08-05

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów z niepełnosprawnościami z Miasta i Gminy Prabuty z miejsca ich zamieszkania do placówek oświatowych

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego przy ulicy Polnej w Prabutach - Etap I

2020-07-09

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego przy ulicy Polnej w Prabutach - Etap I

Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Prabuty

2020-07-08

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Prabuty".

Remont pomieszczeń w budynku Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu przy ulicy Łąkowej 22

2020-06-09

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego na: "Remont pomieszczeń w budynku Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu przy ulicy Łąkowej 22".

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pólko, gm. Prabuty

2020-05-26

UWAGA - zmiana terminu składania ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pólko, gm. Prabuty

Przebudowa ulicy Sikorskiego w Prabutach

2020-04-08

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa ulicy Sikorskiego w Prabutach"

Przebudowa ulicy Górnej w Prabutach

2020-03-03

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, prosimy o składanie ofert w wyznaczonych w postępowaniach terminach w Biurze Obsługi Ludności (parter budynku).

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowę ulicy Górnej w Prabutach"

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-20
Data publikacji:2016-01-20
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Krasińska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:110459