Inwestycje celu publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wszczęcie postępowania administracyjnego oraz zawarcie porozumienia dwustronnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-04-24

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz.1073, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257, ze zm. ) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 30.03.2018r. Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, której pełnomocnikiem jest Pani Małgorzata Magoń reprezentująca firmę PROJEKTOR Usługi Inżynieryjne Małgorzata Bryćko-Krauza ul. Obrońców Pokoju 46G/2 83-000 Pruszcz Gdański, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącej linii napowietrznej nN - 0,4 KV w m. Szramowo gm. Prabuty i Brokowo Rakowieckie gm. Kwidzyn na dz. nr 156, 155, 154/2 , 192/1 obręb Szramowo, gm. Prabuty  i na dz. 175/4, 175/5, 175/3, 57/1 obręb Brokowo Rakowieckie, gm. Kwidzyn.

Czytaj więcej o: Wszczęcie postępowania administracyjnego oraz zawarcie porozumienia dwustronnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

GPG.6733.7.2018

2018-04-24

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 t.j.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 13.03.2018r.,  Energa Operator SA z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk, w imieniu której występuje Pan Tomasz Gajewski reprezentujący firmę TG Elektryk ul. 1 Maja 58/29 82-300 Elbląg, została wydania decyzja nr 7/2018 na działce geodezyjnej nr 50/4, 51/5, 52, 53/7, 53/8, 54/10, 88, 186, 189/1, 190, 193, 194, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 217, 218 obręb Kołodzieje, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „budowa odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej nn-0,4kV,połączona z demontażem istniejącej sieci napowietrznej nn-0,4kV, w celu zasilania zabudowy mieszkaniowej; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.7.2018

GPG.6733.5.2017

2018-04-16

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 t.j.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 14.02.2017r., Energa Operator SA O/Olsztyn ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, w imieniu której występuje Pani Małgorzata Bryćko-Krauza ul. Obr. Pokoju 46 G/2 83-000 Pruszcz Gdański, została wydania decyzja nr 6/2018 na działce geodezyjnej nr 8/50, 8/52 obręb Stary Kamień, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV w celu przyłączenia do sieci budynku gospodarczego; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.5.2017

GPG.6733.9.2018

2018-04-16

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2017 poz.1073, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 ze zm. ) zawiadamia się, że na wniosek Miasta i Gminy Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty  z dnia 29.03.2018r., której pełnomocnikiem jest Pan Piotr Święcki prowadzący firmę pn.: Firma Usługowo-Handowa PROJSANIT Piotr Święcki ul. Królowej Jadwigi 18b 14-202 Iława,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego  w Prabutach  na działkach  geodezyjnych  nr 27, 29, 31/7, 32/7, 36, 40/7 obręb 3 Prabuty-M  dla inwestycji  polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej na odcinku ulic Działkowa - Czarneckiego.

Czytaj więcej o: GPG.6733.9.2018

GPG.6733.6.2018

2018-04-12

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz.1073.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 14.02.2018r. Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, której pełnomocnikiem jest Pani Małgorzata Bryćko-Krauza reprezentująca firmę PROJEKTOR Usługi Inżynieryjne ul. Obr. Pokoju 46 G/2 83-000 Pruszcz Gdański, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Górowychach   na działkach  geodezyjnych nr  13/21 i 13/24, obręb Górowychy, gmina Prabuty  dla inwestycji  polegającej na budowie linii kablowej kablowej nn 0,4kV od istniejącej stacji transformatorowej do projektowanego złącza kablowo-pomiarowego w celu przyłączenia do sieci budynku letniskowego.

Czytaj więcej o: GPG.6733.6.2018

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:9095