Inwestycje celu publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GPG.6733.9.2.2017

2017-06-22

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz.1073.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23) zawiadamia się, że na wniosek  Energa Operator SA Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn z dnia 10.02.2017r.,  której pełnomocnikiem jest Pan Łukasz Król reprezentujący firmę Zakład Elektryczno Budowlany ,,ENERGOBUD” Wiesław Bogdanowicz ul. Reymonta 5 82-220 Stare Pole,   z dnia 14.06.2017r. (data wpływu do tut. Urzędu 19.06.2017r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Prabutach na działkach  geodezyjnych nr 249/2, 248/30, 211/23, 189/16, 189/4, 145/3, 147/2, 141/3, 141/2 obręb 0001 Prabuty-M  dla inwestycji  polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej 15 kV zasilającą stacje transformatorowo-kablową.

Czytaj więcej o: GPG.6733.9.2.2017

GPG.6733.10.2.2017

2017-06-22

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz.1073.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23) zawiadamia się, że na wniosek  Energa Operator SA Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn z dnia 10.02.2017r.,  której pełnomocnikiem jest Pan Łukasz Król reprezentujący firmę Zakład Elektryczno Budowlany ,,ENERGOBUD” Wiesław Bogdanowicz ul. Reymonta 5 82-220 Stare Pole,   z dnia 14.06.2017r. (data wpływu do tut. Urzędu 19.06.2017r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla terenu położonego w Prabutach na działkach  geodezyjnych nr 327,  319, 310, 211/23, 248/30, 249/2 obręb 0001 Prabuty-M  i  działce  nr 28/1 obręb 0003 Prabuty-M, dla inwestycji  polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej 15 kV zasilającą stacje transformatorowo-kablową.

Czytaj więcej o: GPG.6733.10.2.2017

GPG.6733.7.3.2017 - sprostowanie

2017-06-22

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty w obwieszczeniu nr GPG.6733.7.2.2017 z dnia 08.06.2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Prabutach na działkach geodezyjnych nr 269/10, 270/4 obręb 1 Prabuty-M dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicy Daszyńskiego w Prabutach, prostuje nazwę wnioskodawcy oraz dodaje  nazwę pełnomocnika.

Czytaj więcej o: GPG.6733.7.3.2017 - sprostowanie

GPG.6733.6.3.2017 - sprostowanie

2017-06-22

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty w obwieszczeniu nr GPG.6733.6.2.2017 z dnia 08.06.2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Prabutach na działkach geodezyjnych  nr 54/114, 68/1 obręb 5 Prabuty-M dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicy Kuracyjnej w Prabutach, prostuje nazwę wnioskodawcy oraz dodaje  nazwę pełnomocnika.

Czytaj więcej o: GPG.6733.6.3.2017 - sprostowanie

GPG.6733.8.2.2017

2017-06-13

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23) zawiadamia się, że na wniosek P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, którego pełnomocnikiem jest Pan Maciej Urbanek ul. Świętojańska 75/11 81-389 Gdynia z dnia 02.06.2017r. (data wpływu do tut. urzędu 06.06.2017r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Trumiejkach na działce geodezyjnej nr 220 obręb Trumiejki, gmina Prabuty dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4.

Czytaj więcej o: GPG.6733.8.2.2017

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:5245