Inwestycje celu publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GPG.6733.16.2018

2018-08-07

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz.1073, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 01.08.2018r. Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. ul. Kwidzyńska 15 82-550 Prabuty, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Starym Kamieniu w obrębie geodezyjnym Stary Kamień, gmina Prabuty na działce geodezyjnej nr 34/15, 34/17, 34/18, 34/19, 34/20 dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej do działek rekreacyjnych o długości ok. 100 m.

Czytaj więcej o: GPG.6733.16.2018

GPG.6733.15.2018

2018-07-20

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz.1073, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 02.07.2018r. (data wpływu do tut. Urzędu: 18.07.2018r.)  Pana Krzysztofa Winnickiego prowadzącego działalność SAN-BUD PROJEKT Krzysztof Winnicki Bądki 55H 82-520 Gardeja działającego na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. ul. Kwidzyńska 15 82-550 Prabuty, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego  w Prabutach przy ul. Daszyńskiego  w obrębie geodezyjnym 0003 Prabuty-M, gmina Prabuty na działce geodezyjnej nr 170 dla inwestycji polegającej  na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 10m  i kanalizacji deszczowej o długości ok. 60m.

Czytaj więcej o: GPG.6733.15.2018

GPG.6733.13.2018

2018-07-10

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 t.j.) zawiadamia się, że na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, w imieniu którego występuje Pełnomocnik Pan Sebastian Mystkowski reprezentujący firmę Biuro Projektowe EnergyPRO ul. Grunwaldzka 8A/16 14-200 Iława, z dnia 07.05.2018r. (data wpływu do tut. Urzędu 10.05.2018r.), została wydania decyzja nr 15/2018 na dz. geod. nr 11/5, 8/55 obręb Stary Kamień, dz. geod. nr 65/54 obręb 0005, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowego, w celu zasilania przepompowni ścieków; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.13.2018

GPG.6733.14.2018

2018-07-04

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 t.j.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 22.05.2018r.,  Energa Operator SA O/Olsztyn ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, w imieniu której występuje Pan Krzysztof Piotrowski reprezentujący firmę Pracownia Projektowa Krzysztof Piotrowski  z siedzibą 82-340 Tolkmicko Łęcze 9, została wydania decyzja nr 14/2018 na dz. geod. 270/3  obręb  0001, dz. geod. nr 30/10 obręb 0002, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „budowa odcinków elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, połączona z demontażem istniejącego kabla; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.14.2018

GPG.6733.11.2018

2018-06-20

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 t.j.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 27.03.2018r.,  Energa Operator SA O/Olsztyn ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, w imieniu której występuje Pani Małgorzata Magoń PROJEKTOR Usługi Inżynieryjne Małgorzata Bryćko-Krauza ul. Obr. Pokoju 46 G/2 83-000 Pruszcz Gdański, została wydania decyzja nr 13/18 na dz. geod. 154/2, 155, 156 i 192/1 obręb Szramowo, dz. geodez. nr 175/4, 175/5 175/3 i 57/1 obręb Brokowo Rakowieckie, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „przebudowa odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej nn-0,4kV o długości ok. 1.151 m; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.11.2018

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:10772