Inwestycje celu publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GPG.6733.15.2022

2022-12-08

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek dnia 19 października 2022 r., Pana Wojciecha Panek, Adamowo 86, 14-240 Adamowo, - pełnomocnika spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa PEWIK Sp. z o.o. w Prabutach ul. Kwidzyńska 15, 82-550 Prabuty, została wydana decyzja nr 14/2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w granicach działek nr 79/2, 78/1, 80/2, 83/3, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.15.2022

GPG.6733.17.2022

2022-11-23

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000)zawiadamia się, że na wniosek dnia 4 listopada 2022 r., uzupełnionego w dniu 16.11.2022 r., złożonego przez Pana Tadeusza Wojkszuta – prokurenta Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o., ul. Kuracyjna 30, 82-550 Prabuty, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i przebudowie Pawilonu nr III Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o.oraz budowie parkingu i drogi pożarowej na częściach działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 67/10 i 67/18, położonych w obrębie ewidencyjnym 0005 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.17.2022

GPG.6733.14.2022

2022-11-14

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 14 października 2022 r., złożonego przez Miasto i Gminę Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków, rozdziale kanalizacji sanitarnej od deszczowej wraz z przebudową drogi gminnej oraz budową nowego odcinka drogi na częściach działek nr 54/13, 54/48, 54/114, 54/125, 54/131, 54/132, 54/139, 54/141, 54/142, 54/145, 54/146, 54/177, 54/183, 54/184, 54/201, 54/207, 54/286, 55/7, 65/15, 67/5, 67/15, 67/18, 68/1, 73/3, 500, położonych w obrębie ewidencyjnym 0005 Prabuty, gmina Prabuty oraz na części działki nr 8/45, położonej w obrębie ewidencyjnym Stary Kamień, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.14.2022

GPG.6733.15.2022

2022-11-04

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000) zawiadamia się, że na wniosek dnia 19 października 2022 r., Pana Wojciecha Panek, Adamowo 86, 14-240 Adamowo, - pełnomocnika spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa PEWIK Sp. z o.o. w Prabutach ul. Kwidzyńska 15, 82-550 Prabuty, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w granicach działek nr 79/2, 78/1, 80/2, 83/3, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.15.2022

GPG.6733.13.2022

2022-10-24

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 6 września 2022 r., złożonego przez Miasto i Gminę Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, dnia 24.10.2022r. została wydana decyzja nr 13/2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci wodociągowej w granicach działek nr 49/1, 60, 85, 123 i 126 w obrębie ewidencyjnym 0001 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.13.2022

GPG.6733.13.2022

2022-09-22

  Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz.  735, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 6 września 2022 r., złożonego przez Miasto i Gminę Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci wodociągowej w granicach działek nr 49/1, 60, 85, 123 i 126 w obrębie ewidencyjnym 0001 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.13.2022

GPG.6733.11.2022

2022-08-17

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz.  735, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 29 czerwca 2022 r., złożonego przez Miasto i Gminę Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, dnia 16.08.2022r. została wydana decyzja nr 12/2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu parku miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, składającym się w szczególności z renowacji głównej bramy wejściowej, odbudowy rotundy i pomnika oraz budowy budynku sanitarno-gospodarczego, na działkach nr 138/5, 148/2, 150/3 oraz na częściach działek nr 149/2, 151/2, 145/3, 147/3, położonych w mieście Prabuty, obręb ewidencyjny 0001 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.11.2022

GPG.6733.10.2022

2022-08-10

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz.  735, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 20 czerwca 2022 r., złożonego przez Miasto i Gminę Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, dnia 10.08.2022r. została wydana decyzja nr 11/2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie deptaka pamięci z tężnią solankową, oświetleniem, odwodnieniem oraz małą architekturą, na działce nr 246/8 oraz na części działki nr 246/5, położonych w mieście Prabuty, obręb ewidencyjny 0001 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.10.2022

GPG.6733.12.2022

2022-08-04

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 29 czerwca 2022 r., złożonego przez Miasto i Gminę Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, dnia 04.08.2022r. została wydana decyzja nr 10/2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wydzieleniu gruntów pod drogę publiczną, na działkach nr 1/148, 1/149 położonych w obrębie ewidencyjnym Stary Kamień, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.12.2022

GPG.6733.9.2022

2022-07-13

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz.  735, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 25 maja 2022 r., złożony przez pełnomocnika – Pana Łukasza Grynczel, ul. Lawendowe Wzgórze 42A/9, 80-185 Gdańsk, reprezentującego Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, dnia 13.07.2022r. została wydana decyzja nr 9/2022, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia dn90PE, na działkach nr 123, 85, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.9.2022

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:35424