Inwestycje celu publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GPG.6733.9.2017

2017-08-11

 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017 poz. 1257), zawiadamia się, że na wniosek  Energa Operator SA Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn z dnia  z dnia 14.06.2017r. (data wpływu do tut. Urzędu 19.06.2017r.),  której pełnomocnikiem jest Pan Łukasz Król reprezentujący firmę Zakład Elektryczno Budowlany ,,ENERGOBUD” Wiesław Bogdanowicz ul. Reymonta 5 82-220 Stare Pole,  dnia 09.08.2017r. została wydana decyzja  nr 11/2017 (sygn. GPG.6733.9.2017), w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn:„budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”dla terenu położonego w Prabutach na działkach  geodezyjnych nr 249/2, 248/30, 211/23, 189/16, 189/4, 145/3, 147/2, 141/3, 141/2 obręb 0001 Prabuty-M.

Czytaj więcej o: GPG.6733.9.2017

GPG.6733.7.2017

2017-07-24

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017 poz. 1257), zawiadamia się, że na wniosek Miasta i Gminy Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty, której pełnomocnikiem jest Pan Tomasz Kraweć reprez. Biuro Inwestycyjno-Projektowe tk.inpro Tomasz Kraweć ul. Smolki 17 14-202 Iława z dnia 06.06.2017r. , dnia 24.07.2017r. została wydana decyzja nr 10/2017 (sygn. GPG.6733.7.2017), w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn:„budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV oświetlenia ulicznego oraz 14 słupów oświetleniowych i szafki pomiarowo kablowej; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”dla terenu położonego w Prabutach przy ul. Daszyńskiego na dz. nr 269/10, 270/4 obr. 0001 Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.7.2017

GPG.6733.11.2.2017

2017-07-18

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257) zawiadamia się, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. M. Kasprzaka 25 01-224 Warszawa, którego pełnomocnikiem jest pan Wojciech Damps reprezentujący firmę  INSTAl-TECH ul. Balcerskiego 10/4 80-299 Gdańsk,  z dnia 06.07.2017r. (data wpływu do tu. Urzędu 13.07.2017r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Prabutach przy ul. Konstantego Dąbrowskiego  na działkach nr    86, 117, 126 obręb nr 0005 Prabuty – M,  dla inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej niskiego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 10,0 kPa.

Czytaj więcej o: GPG.6733.11.2.2017

GPG.6733.6.2017

2017-07-13

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017 poz. 1257), zawiadamia się, że na wniosek Miasta i Gminy Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty, której pełnomocnikiem jest Pan Tomasz Kraweć reprez. Biuro Inwestycyjno-Projektowe tk.inpro  Tomasz Kraweć ul. Smolki 17 14-202 Iława z dnia 06.06.2017r. , dnia 13.07.2017r. została wydana decyzja  nr 9/2017 (sygn. GPG.6733.6.2017), w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn:„budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV oświetlenia ulicznego oraz 1 słupa oświetleniowego; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”dla terenu położonego  w Prabutach przy ul. Kuracyjnej na dz. nr 54/114 i 68/1 obr. 0005  Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.6.2017

GPG.6733.8.2017

2017-07-12

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017 poz. 1257), zawiadamia się, że na wniosek P4 Sp z o.o.02-677 Warszawa ul. Taśmowa 7, w imieniu której występuje Pełnomocnik Pan Maciej Urbanek ul. świętojańska 75/11 81-389 Gdynia,   z dnia 02.06.2017r. (data wpływu do tut. Urzędu 06.06.2017r.), dnia 11.07.2017r. została wydana decyzja  nr 8/2017 (sygn. GPG.6733.8.2017), w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn:„budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, w zakresie: 1) budowy wieży antenowej ze stalowej kratownicy przestrzennej o wysokości 62mnpt, wraz z systemem antenowym: anten sektorowych (nadawczych) i anten parabolicznych (linii radiowych), 2) wykonania instalacji elektroenergetycznej, 3) budowy ogrodzenia; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia łączności publicznej.”dla terenu położonego w Trumiejkach na dz. nr 220 obr. Trumiejki, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.8.2017

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:5769