Inwestycje celu publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GPG.6733.18.2017

2017-12-08

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 t.j.) że na wniosek Energa Operator SA O/Olsztyn ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, w imieniu której występuje Pani Małgorzata Bryćko-Krauza PROJEKTOR Usługi Inżynieryjne ul. Obr. Pokoju 46 G/2 83-000 Pruszcz Gdański, z dnia 20.09.2017r., została wydania decyzja nr 20/17 dla terenu położonego w Prabutach na działce geodezyjnej nr 13/3, 31/21, 13/24 obręb Górowychy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.18.2017

GPG.6733.21.2017

2017-11-15

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 t.j.) że na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. ul. Kwidzyńska 15 82-550 Prabuty, w imieniu której występuje Pan Krzysztof Winnicki prowadzący działalność SAN-BUD PROJEKT Krzysztof Winnicki Bądki 55H 82-520 Gardeja, z dnia 24.09.2017r. (data wpływu do tut. Urzędu 03.10.2017r.) , została wydania decyzja nr 19/2017 dla terenu położonego w Prabutach na działce geodezyjnej nr 25, 28, 41/12, 88/19 obręb 0002 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: „budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do zaopatrzenia ludności w wodę”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.21.2017

GPG.6733.19.2017

2017-11-08

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017 poz. 1257), zawiadamia się, że na wniosek  Energa Operator SA Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn  z dnia 18.09.2017r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.09.2017r.),  której pełnomocnikiem jest Pan Tomasz Kasprowicz reprezentujący firmę Biuro Projektowe ,,ELTOM” ul. Kwidzyńska 9 14- 200 Iława,  dnia 07.11.2017r. została wydana decyzja  nr 18/2017 (sygn. GPG.6733.19.2017), w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn:„budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV, w celu zasilania oświetlenia ulicznego; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej” dla terenu położonego w Prabutach na działce geodezyjnej nr 270/4,  obręb 0001 Prabuty-M.

Czytaj więcej o: GPG.6733.19.2017

GPG.6733.22.2017

2017-11-02

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz.1073.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257) zawiadamia się, że na wniosek Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, której pełnomocnikiem jest Pan Roman Pilarski reprezentujący firmę Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne TELTOR-POL PÓŁNOC SA z siedzibą 80-554 Gdańsk, ul. Śnieżna 1, z dnia 30.10.2017r. (data wpływu do tut. Urzędu 31.10.2017r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Obrzynowie na działkach  geodezyjnych nr 624, 625, 627, 628, 710/6, 805 obręb Obrzynowo, gmina Prabuty  dla inwestycji  polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV oraz wymianie dwóch słupów linii napowietrznej SN-15kV.

Czytaj więcej o: GPG.6733.22.2017

GPG.6733.17.2017

2017-10-23

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 t.j.) zawiadamia się, że na wniosek  Energa Operator SA ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn z dnia 28.08.2017r. (data wpływu 30.08.2017r.), w imieniu której występuje Pan Mateusz Maciak reprezentujący firmę Biuro Projektów VOLT s.c. z siedzibą w Elblągu ul. Pkł. Dąbka 85/II/9 82-300 Elbląg, została wydania decyzja nr 15/2017 dla terenu położonego w Prabutach na działce geodezyjnej nr 2, 20 obręb 0003o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: „budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV, ze złączem kablowo-pomiarowym; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.17.2017

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:7209