Inwestycje celu publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GPG.6733.13.2021

2021-08-20

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z  dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2021 poz. 741, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz.  735) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 29 czerwca 2021 r., dnia 20.08.2021 r. została wydana decyzja nr 14/2021 w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działkach nr 196/6, 199/2, 200/2, 201/2, 202/4, 203/2 w obrębie ewidencyjnym Julianowo, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.13.2021

GPG.6733.14.2021

2021-08-18

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2021 poz. 741, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz.  735, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 12 lipca 2021 r.  uzupełnionego dnia 2 sierpnia 2021 r. (data wpływu 03.08.2021r.), złożonego przez pełnomocnika – Pana Leszka Śmieszalskiego, ul. Komandorska 25, 80-299 Gdańsk, reprezentującego P4 sp. z o. o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce nr 2/26, obręb ewidencyjny 0004 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.14.2021

GPG.6733.13.2021

2021-07-07

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2021 poz. 741, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz.  735, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 29 czerwca 2021 r. , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działkach nr 196/6, 199/2, 200/2, 201/2 202/4, 203/2 w obrębie ewidencyjnym Julianowo, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.13.2021

GPG.6733.12.2021

2021-07-07

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z  dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2021 poz. 741, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz.  735) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 20 maja 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 24 maja 2021 r.), złożonego przez pełnomocnika – Pana Karola Rajkowskiego, Usługi Inżynieryjne Karol Rajkowski, ul. Waryńskiego 2, 57-530 Międzylesie, reprezentującego ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, dnia 07.07.2021r. została wydana decyzja nr 13/2021 w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV i nN 0,4 kV oraz budowie stacji transformatorowej SN/nN, na działkach nr 710/6, 711, 713, 783/3, 624 położonych w obrębie ewidencyjnym Obrzynowo, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.12.2021

GPG.6733.10.2021

2021-07-02

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z  dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2021 poz. 741, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz.  735, ze zm.) zawiadamiam, iż odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 11/2021 z  dnia 10.06.2021r.  (sprawa nr GPG.6733.10.2021), dla inwestycji polegającej na przebudowie rozdzielni na stacji transformatorowej oraz budowie linii kablowej 0,4 kV, na częściach działek nr 46/3, 222  położonych w obrębie ewidencyjnym Gonty, gmina Prabuty, tut. organ dnia 02.07.2021r. przesłał wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Gdańsku.

Czytaj więcej o: GPG.6733.10.2021

GPG.6733.11.2021

2021-06-24

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2021 poz.741 , ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735) zawiadamia się, że dnia 24.06.2021r. zostało wydane postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki  w decyzji nr 12/2021 w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działkach nr 196/6, 199/2, 202/4, 203/2, 184 w obrębie ewidencyjnym Julianowo, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.11.2021

GPG.6733.11.2021

2021-06-21

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z  dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2021 poz. 741, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz.  735) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 12 kwietnia 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 14 kwietnia 2021 r.), uzupełniony dnia 5 maja 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 6 maja 2021 r.), dnia 18.06.2021 r. została wydana decyzja nr 12/2021 w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działkach nr 196/6, 199/2, 202/4, 203/2, 184 w obrębie ewidencyjnym Julianowo, gmina Prabuty

Czytaj więcej o: GPG.6733.11.2021

GPG.6733.10.2021

2021-06-10

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z  dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2021 poz. 741, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz.  735) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 12 kwietnia 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 13 kwietnia 2021 r.), uzupełniany dnia 26 kwietnia 2021 r., złożony przez pełnomocnika – Pana Macieja Glaza, Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „EL-BUD” Michał Szymański, ul. Zdrojowa 2a, 82-522 Sadlinki, reprezentującego ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, dnia 10.06.2021 r. została wydana decyzja nr 10/2021 w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie rozdzielni na stacji transformatorowej oraz budowie linii kablowej 0,4 kV, na częściach działek nr 46/3, 222  położonych w obrębie ewidencyjnym Gonty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.10.2021

GPG.6733.12.2021

2021-06-08

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2021 poz. 741) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz.  735) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 20 maja 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 24 maja 2021 r.), złożony przez pełnomocnika – Pana Karola Rajkowskiego, Usługi Inżynieryjne Karol Rajkowski ul. Waryńskiego 2, 57-530 Międzylesie, reprezentującego ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV i nN 0,4 kV oraz budowie stacji transformatorowej SN/nN, na działkach nr 710/6, 711, 713, 783/3, 624 położonych w obrębie ewidencyjnym Obrzynowo, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.12.2021

GPG.6733.31.2020

2021-06-07

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm) w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 741 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 02.06.2021 r. zostało wydane postanowienie znak: GPG.6733.31.2020, odmawiające podjęcia postępowania zawieszonego z urzędu dnia 05.03.2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce nr 258/20, obręb ewidencyjny 0003 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.31.2020

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:31149