Inwestycje celu publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GPG.6733.16.2021

2022-01-19

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2021 poz. 741) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 28 października 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 2 listopada 2021 r.), złożonego przez pełnomocnika – Pana Rafała Jędras, reprezentującego Energa Oświetlenie Sp. z o. o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot, została wydana decyzja nr 1/2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 522, na działkach nr 197, 223 położonych w obrębie ewidencyjnym Trumiejki, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.16.2021

GPG.6733.31.2020

2021-12-23

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z  dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2021 poz. 741, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz.  735, ze zm.) zawiadamia strony postępowania, że w związku z wnioskiem z dnia 27 grudnia 2020 r.,  uzupełnionym dnia 18 stycznia 2021r., w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce nr 258/20, obręb ewidencyjny 0003 Prabuty, dnia 23.12.2021r. wydano: - postanowienie znak: GPG.6733.31.2020 w sprawie podjęcia z urzędu zwieszonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce nr 258/20, obręb ewidencyjny 0003 Prabuty, gmina Prabuty, - decyzję o umorzeniu postępowania ww. sprawie, z uwagi na uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie objętym ww. wnioskiem.

Czytaj więcej o: GPG.6733.31.2020

GPG.6733.17.2021

2021-12-14

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2021 poz. 741, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 8 listopada 2021 r., uzupełnionego dnia 6 grudnia 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 13 grudnia 2021 r.), złożonego przez pełnomocnika – Pana Michała Gruźlewskiego, Biuro Projektów Elektroenergetycznych ELGRU Michał Gruźlewski, Gać, ul. Platynowa 2, 86-302 Grudziądz, reprezentującego ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej NN 0,4 kV, na działkach nr 121, 211, 139 położonych w obrębie ewidencyjnym Jakubowo, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.17.2021

GPG.6733.18.2021

2021-12-08

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2021 poz. 741, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 18 listopada 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 30 listopada 2021 r.), złożony przez pełnomocnika – Pana Tomasza Kasprowicz, Biuro Projektowe „ELTOM”, ul. Kwidzyńska 9, 14-200 Iława, reprezentującego ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej energetycznej 0,4 kV, na działkach nr 64/21, 43/1, 51, 60/1, 60/2, 60/3 położonych w miejscowości Prabuty, obręb ewidencyjny 0005 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.18.2021

GPG.6733.15.2021

2021-11-25

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2021 poz. 741, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735, ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 15 października 2021 r. Miasta i Gminy Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty, dnia 25.11.2021 r. została wydana decyzja nr 16/2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wydzieleniu gruntów pod drogi publiczne, na części działki nr 88/19 położonej w miejscowości Prabuty, obręb ewidencyjny 0002 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.15.2021

GPG.6733.16.2021

2021-11-12

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2021 poz. 741) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz.  735) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 28 października 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 2 listopada 2021 r.), złożonego przez pełnomocnika – Pana Rafała Jędras, reprezentującego Energa Oświetlenie Sp. z o. o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot, zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 522, na działkach nr 197, 223 położonych w obrębie ewidencyjnym Trumiejki, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.16.2021

GPG.6733.15.2021

2021-10-26

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2021 poz. 741, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 15 października 2021 r. Miasta i Gminy Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wydzieleniu gruntów pod drogi publiczne, na części działki nr 88/19 położonej w miejscowości Prabuty, obręb ewidencyjny 0002 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.15.2021

GPG.6733.14.2021

2021-09-23

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z  dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2021 poz. 741, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz.  735) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 12 lipca 2021 r.  uzupełnionego dnia 2 sierpnia 2021 r. (data wpływu 03.08.2021r.), złożony przez pełnomocnika – Pana Leszka Śmieszalskiego, ul. Komandorska 25, 80-299 Gdańsk, reprezentującego P4 sp. z o. o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, dnia 23.09.2021 r. została wydana decyzja nr 15/2021 w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce nr 2/26, obręb ewidencyjny 0004 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.14.2021

GPG.6733.13.2021

2021-08-20

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z  dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2021 poz. 741, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz.  735) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 29 czerwca 2021 r., dnia 20.08.2021 r. została wydana decyzja nr 14/2021 w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działkach nr 196/6, 199/2, 200/2, 201/2, 202/4, 203/2 w obrębie ewidencyjnym Julianowo, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.13.2021

GPG.6733.14.2021

2021-08-18

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2021 poz. 741, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz.  735, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 12 lipca 2021 r.  uzupełnionego dnia 2 sierpnia 2021 r. (data wpływu 03.08.2021r.), złożonego przez pełnomocnika – Pana Leszka Śmieszalskiego, ul. Komandorska 25, 80-299 Gdańsk, reprezentującego P4 sp. z o. o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce nr 2/26, obręb ewidencyjny 0004 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.14.2021

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:32306