Inwestycje celu publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GPG.6733.5.2021

2021-04-20

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z  dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256, ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 21 lutego 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 25 lutego 2021 r.), uzupełniony dnia 5 marca 2021 r., złożony przez pełnomocnika – Panią Małgorzatę Bryćko-Krauza, Projektor Usługi Inżynieryjne Małgorzata Bryćko-Krauza, ul. Kazimierza Deyny 10, 83-034 Trąbki Małe, reprezentującą ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, dnia 20.04.2021 r. została wydana decyzja nr 5/2021 w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV, na działkach nr 190/5, 190/8, 190/9, 190/10, 190/11 położonych w obrębie ewidencyjnym Stary Kamień, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.5.2021

GPG.6733.4.2021

2021-04-20

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z  dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256, ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 21 lutego 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 25 lutego 2021 r.), uzupełniony dnia 5 marca 2021 r., złożony przez pełnomocnika – Panią Małgorzatę Bryćko-Krauza, Projektor Usługi Inżynieryjne Małgorzata Bryćko-Krauza, ul. Kazimierza Deyny 10, 83-034 Trąbki Małe, reprezentującą ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, dnia 20.04.2021 r. została wydana decyzja nr 4/2021 w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV, na działkach nr 75/1, 86, 75/4, 84 położonych w obrębie ewidencyjnym Stary Kamień oraz na działkach nr 43/1, 42/6, 42/7, 41/1, 28, 39/3 położonych w obrębie ewidencyjnym 0005 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.4.2021

GPG.6733.9.2021

2021-04-01

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 18 marca 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 25 marca 2021 r.), złożony przez pełnomocnika – Pana Kazimierza Robionek, „Projwent Robionek” Studio Projektów Sanitarnych, ul. Chełmińska 103/2, 86-300 Grudziądz, reprezentującego Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na działce nr 28, położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.9.2021

GPG.6733.8.2021

2021-04-01

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 5 marca 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 10 marca 2021 r.), uzupełniany dnia 19 marca 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 26 marca 2021 r.), złożony przez pełnomocnika – Pana Tomasza Kasprowicz, Biuro Projektowe ‘ELTOM”, ul. Kwidzyńska 9, 14-200 Iława, reprezentującego ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Olsztynie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej energetycznej 0,4 kV wraz z rozdzielnicą kablową, na działkach nr 95/22, 95/32, 189/5 położonych w obrębie ewidencyjnym 0003 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.8.2021

GPG.6733.2.2021

2021-04-01

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z  dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256, ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 22 stycznia 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 25 stycznia 2021 r.), uzupełnionego dnia 15 lutego 2021 r., złożonego przez pełnomocnika – Pana Krzysztofa Piotrowskiego, Pracownia Projektowa Krzysztof Piotrowski, Łęcze 9, 82-340 Tolkmicko, reprezentującego ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, dnia 08.03.2021 r. została wydana decyzja nr 3/2021 w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV, na działkach nr 269/10, 251/6, 270/4 położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.2.2021

GPG.6733.7.2021

2021-03-25

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 1 marca 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 3 marca 2021 r.), uzupełnionego dnia 12 marca 2021 r., złożonego przez pełnomocnika – Panią Małgorzatę Bryćko-Krauza, Projektor Usługi Inżynieryjne Małgorzata Bryćko-Krauza, ul. Kazimierza Deyny 10, 83-034 Trąbki Małe, reprezentującą ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV, na działkach nr 256/1, 135, 333, 311/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Trumiejki, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.7.2021

GPG.6733.6.2021

2021-03-19

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 24 lutego 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 1 marca 2021 r.), uzupełniany dnia 10 marca 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 15 marca 2021 r.), złożony przez pełnomocnika – Panią Małgorzatę Magoń, Projektor Usługi Inżynieryjne Małgorzata Bryćko-Krauza, ul. Kazimierza Deyny 10, 83-034 Trąbki Małe, reprezentującą ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV, na działkach nr 288/5, 326/1, 326/2 położonych w obrębie ewidencyjnym 0003 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.6.2021

GPG.6733.4.2021

2021-03-12

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 21 lutego 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 25 lutego 2021 r.), uzupełniony dnia 5 marca 2021 r., złożony przez pełnomocnika – Panią Małgorzatę Bryćko-Krauza, Projektor Usługi Inżynieryjne Małgorzata Bryćko-Krauza, ul. Kazimierza Deyny 10, 83-034 Trąbki Małe, reprezentującą ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV, na działkach nr 75/1, 86, 75/4, 84 położonych w obrębie ewidencyjnym Stary Kamień oraz na działkach nr 43/1, 42/6, 42/7, 41/1, 28, 39/3 położonych w obrębie ewidencyjnym 0005 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.4.2021

GPG.6733.5.2021

2021-03-12

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 21 lutego 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 25 lutego 2021 r.), uzupełniony dnia 5 marca 2021 r., złożony przez pełnomocnika – Panią Małgorzatę Bryćko-Krauza, Projektor Usługi Inżynieryjne Małgorzata Bryćko-Krauza, ul. Kazimierza Deyny 10, 83-034 Trąbki Małe, reprezentującą ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV, na działkach nr 190/5, 190/8, 190/9, 190/10, 190/11 położonych w obrębie ewidencyjnym Stary Kamień, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.5.2021

GPG.6733.1.2021

2021-03-08

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256, ze zm.) zawiadamiam, , że na wniosek z dnia 8 stycznia 2021 r., uzupełniony dnia 28 stycznia 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 1 lutego 2021 r.), złożony przez pełnomocnika – Pana Michała Gruźlewskiego, Biuro Projektów Elektroenergetycznych „Elgru” Michał Gruźlewski, ul. Platynowa 2, 86-302 Grudziądz, reprezentującego ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, dnia 08.03.2021 r. została wydana decyzja nr 2/2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wymianie linii kablowej SN 15 kV, na działkach nr 141/2, 138/3, 138/4, 138/5, 137 w miejscowości Prabuty, obręb ewidencyjny 0001 Prabuty, gmina Prabuty

Czytaj więcej o: GPG.6733.1.2021

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:29659