Inwestycje celu publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GPG.6733.5.3.2017

2017-05-08

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2016 poz. 778.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23) zawiadamia się, że na wniosek  Energa Operator SA Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn z dnia 12.04.2017r., w imieniu której występuje Pan Karol Rajkowski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego  w Prabutach na działkach  geodezyjnych nr 54/31, 54/139, 54/138 obręb 5 Prabuty-M  dla inwestycji  polegającej na budowie linii  kablowej nN 0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowego wolnostojącego w ilości 2 szt. celem zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. 54/138, 54/182 w Prabutach ul. Sanatoryjna.

Czytaj więcej o: GPG.6733.5.3.2017

GPG.6733.4.11.2017

2017-04-25

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2016 poz. 778.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23) zawiadamia się, że na wniosek Energa-Operator SA O/Olsztyn 10-950 Olsztyn ul. Tuwima 6 (data wpływu 10.02.2017.), w imieniu której występuje Pan Maciej Glaza ul. Kochanowskiego 22 82-500 Kwidzyn reprez. Zakład Usług Technicznych, została wydania decyzja nr 6/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: „przebudowa odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15 kV na linię kablową (ok. 577 m), w celu modernizacji sieci; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.4.11.2017

GPG.6733.3.9.2017

2017-04-05

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2016 poz. 778.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23) zawiadamia się, że na wniosek  Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 25 01-224 Warszawa    (data wpływu 01.02.2017r.), w imieniu której występuje Pan Łukasz Dagil ul. Tęczowa 80-174 Otomin reprezentująca firmę „Dagil Projektowanie” z siedzibą w Gdańsku ul. Kartuska 226/9 80-122 Gdańsk, została wydania decyzja nr 5/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: „budowa gazociągu średniego ciśnienia zasilającego śródmieście; rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania gazu”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.3.9.2017

GPG.6733.2.2017

2017-03-13

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2016 poz. 778.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23) zawiadamia się, że na wniosek  Energa Operator SA oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn z dnia 17.01.2017r. (data wpływu 18.01.2017r.), w imieniu której występuje Pan Tomasz Gajewski reprezentujący firmę Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne „TG Elektryk” ul. 1 Maja 58/29 82-300 Elbląg, została wydania decyzja nr 4/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: „budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV, w celu zasilania zabudowy mieszkaniowej; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.           

Czytaj więcej o: GPG.6733.2.2017

GPG.6733.1.2017

2017-03-13

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2016 poz. 778.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23) zawiadamia się, że na wniosek  Energa Operator SA oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn z dnia 03.01.2017r., w imieniu której występuje Pani Małgorzata Magoń reprezentująca firmę Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne TELTOR-POL PÓŁNOC S.A ul. Śnieżna 1 80-554 Gdańsk, została wydania decyzja nr 3/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: „przebudowa odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15 Kv na linię kablową (ok. 88m), w celu modernizacji sieci; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.1.2017

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:4964