Inwestycje celu publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GPG.6733.21.2017

2017-10-11

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz.1073.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257) zawiadamia się, że na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. ul. Kwidzyńska 15 82-550 Prabuty, w imieniu której występuje Pan Krzysztof Winnicki prowadzący działalność SAN-BUD PROJEKT Krzysztof Winnicki Bądki 55H 82-520 Gardeja, z dnia 24.09.2017r. (data wpływu do tut. Urzędu 03.10.2017r.)  zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego  w obrębie geodezyjnym 0002 Prabuty na działkach geodezyjnych nr 25, 28, 41/12, 88/19  dla inwestycji polegającej na budowie  sieci wodociągowej wraz  z przyłączami.

Czytaj więcej o: GPG.6733.21.2017

GPG.6733.20.2017

2017-10-11

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz.1073.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257) zawiadamia się, że na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. ul. Kwidzyńska 15 82-550 Prabuty, w imieniu której występuje Pan Krzysztof Winnicki prowadzący działalność SAN-BUD PROJEKT Krzysztof Winnicki Bądki 55H 82-520 Gardeja, z dnia 24.09.2017r. (data wpływu do tut. Urzędu 03.10.2017r.)  zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego  w obrębie geodezyjnym Stary Kamień, gmina Prabuty na działkach geodezyjnych nr 1/4, 1/5, 1/15, 1/16, 8/6, 8/55, 8/57 oraz w obrębie geodezyjnym 0005 Prabuty-M na dz. nr 65/56   dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej wraz  z przyłączami.

Czytaj więcej o: GPG.6733.20.2017

GPG.6733.19.4.2017

2017-10-09

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz.1073.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257) zawiadamia się, że na wniosek Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn z dnia 20.09.2017r.  zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego   w Prabutach ul. Daszyńskiego na działce  geodezyjnej nr  270/4 obręb  0001 Prabuty  dla inwestycji  polegającej na budowie linii kablowej kablowej nn 0,4kV w celu zasilenia oświetlenia ulicznego.

Czytaj więcej o: GPG.6733.19.4.2017

GPG.6733.18.4.2017

2017-10-03

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz.1073.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257) zawiadamia się, że na wniosek Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn z dnia 20.09.2017r.  zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego  w Górowychach na działkach  geodezyjnych nr  13/3, 31/21, 13/24, obręb Górowychy, gmina Prabuty  dla inwestycji  polegającej na budowie linii kablowej kablowej nn 0,4kV od istniejącego słupa linii napowietrznej, poprzez projektowaną rozdzielnicę kablową do projektowanego złącza kablowo-pomiarowego.

Czytaj więcej o: GPG.6733.18.4.2017

GPG.6733.15.3.2017

2017-09-11

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz.1073.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257) zawiadamia się, że na wniosek Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, której pełnomocnikiem jest Pan Jerzy Glaza reprezentujący firmę PUPH ,,EL-BUD” Michał Szymański ul. Zdrojowa 2 82-522 Sadlinki, z dnia 23.08.2017r. (data wpływu do tut. Urzędu 25.08.2017r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Prabutach na działkach geodezyjnych nr 5/1, 5/2 obręb 0005 Prabuty-M, dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV oraz złącza kablowo pomiarowego do zasilania budynków mieszkalnych.

Czytaj więcej o: GPG.6733.15.3.2017

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:6489