Obwieszczenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GPG.6730.53.2022

2023-02-23

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022 poz. 2000, ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2022 poz. 503, ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że dnia 23.02.2023r. została wydana decyzja nr 6/2023 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej Gdakowo B o mocy do 0,9 MW na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Gdakowo, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6730.53.2022

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów MPZP cmentarza komunalnego – „Rejon ul. Jana Karola Chodkiewicza i ul. Ojca Klimuszki” w miejscowości Prabuty, gmina Prabuty oraz „Rejon ul. Przemysłowej”

2023-02-03

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRABUTY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego cmentarza komunalnego – „Rejon ul. Jana Karola Chodkiewicza i ul. Ojca Klimuszki” w miejscowości Prabuty, gmina Prabuty oraz „Rejon ul. Przemysłowej”  w miejscowości Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów MPZP cmentarza komunalnego – „Rejon ul. Jana Karola Chodkiewicza i ul. Ojca Klimuszki” w miejscowości Prabuty, gmina Prabuty oraz „Rejon ul. Przemysłowej”

Informacja i obwieszczenie Ministra Infrastruktury dot. piętrzenia wód powierzchniowych Liwy jazem Gonty

2023-02-01

GPG.6730.53.2022

2023-01-30

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022 poz. 2000) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2022 poz. 503) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej Gdakowo B o mocy do 0,9 MW na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Gdakowo, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6730.53.2022

GPG.6730.48.2022

2023-01-24

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022 poz. 2000, ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2022 poz. 503, ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że dnia 24.01.2023r. została wydana decyzja nr 3/2023 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej Gdakowo o mocy do 0,9 MW na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Gdakowo, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6730.48.2022

GPG.6730.48.2022

2022-12-29

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022 poz. 2000) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2022 poz. 503) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej Gdakowo o mocy do 0,9 MW na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Gdakowo, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6730.48.2022

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRABUTY w spawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prabuty

2022-12-09

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.),zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Prabutach Uchwały Nr LVIII/375/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prabuty.

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRABUTY w spawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prabuty

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRABUTY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów poł. w sąsiedztwie Jez. Dzierzgoń, w obr. ewidencyjnych Julianowo, Gonty oraz Górowychy ob. 1

2022-12-09

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sąsiedztwie Jeziora Dzierzgoń, w obrębach ewidencyjnych Julianowo, Gonty oraz Górowychy, w gminie Prabuty (OBSZAR 1) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16.12.2022 r. do 09.01.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, w godzinach pracy urzędu.

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRABUTY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów poł. w sąsiedztwie Jez. Dzierzgoń, w obr. ewidencyjnych Julianowo, Gonty oraz Górowychy ob. 1

GPG.6730.33.2022

2022-11-04

Działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022 poz. 2000) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2022 poz. 503) zawiadamiam strony postępowania, że dnia 27.10.2022r. została wydana decyzja nr 56/2022 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie do 16 farm elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 109/40, położonej w obrębie ewidencyjnym Raniewo, gmina Prabuty (sygn. GPG.6730.33.2022).

Czytaj więcej o: GPG.6730.33.2022

GPG.6730.30.2022

2022-10-14

Działając na podstawie   art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz. 735, ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2022 poz. 503) zawiadamiam strony postępowania, że dnia 14.10.2022r. została wydana decyzja nr 54/2022 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo-usługowego na cele mieszkaniowe na działkach nr 71/8 i 71/32, położonych w obrębie ewidencyjnym 0003 Prabuty, gmina Prabuty (sygn. GPG.6730.30.2022).

Czytaj więcej o: GPG.6730.30.2022

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:18224