Obwieszczenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z rozbiórką budynku gospodarczego, na działce nr 54, położonej w obrębie ewidencyjnym 0001 Prabuty

2024-06-11

Działając na podstawie   art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2024 poz. 572, ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2023 poz. 977) zawiadamiam strony postępowania, że dnia 11.06.2024r. została wydana decyzja nr 36/2024 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z rozbiórką budynku gospodarczego, na działce nr 54, położonej w obrębie ewidencyjnym 0001 Prabuty, gmina Prabuty (sygn. GPG.6730.39.2024).

Czytaj więcej o: Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z rozbiórką budynku gospodarczego, na działce nr 54, położonej w obrębie ewidencyjnym 0001 Prabuty

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW, z możliwością realizacji w etapach, na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Gdakowo, gmina Prabuty

2024-05-06

Działając na podstawie   art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023 poz. 775, ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2023 poz. 977) zawiadamiam strony postępowania, że dnia 06.05.2024r. została wydana decyzja nr 29/2024 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW, z możliwością realizacji w etapach, na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Gdakowo, gmina Prabuty (sygn. GPG.6730.17.2024).

Czytaj więcej o: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW, z możliwością realizacji w etapach, na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Gdakowo, gmina Prabuty

Budowa budynku garażowego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 87/22, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Prabuty, gmina Prabuty

2024-05-06

Działając na podstawie   art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023 poz. 775, ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2023 poz. 977) zawiadamiam strony postępowania, że dnia 06.05.2024r. została wydana decyzja nr 27/2024 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 87/22, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Prabuty, gmina Prabuty (sygn. GPG.6730.27.2024).

Czytaj więcej o: Budowa budynku garażowego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 87/22, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Prabuty, gmina Prabuty

Projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 87/22, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Prabuty, gmina Prabuty

2024-04-11

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023 poz. 775, ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2023 poz. 977, ze zm.) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 87/22, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: Projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 87/22, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Prabuty, gmina Prabuty

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla terenu eksploatacji kruszyw w obrębie ewidencyjnym Gonty, w gminie Prabuty oraz w obrębie ewidencyjnym Rodowo, gmina Prabuty

2024-04-05

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRABUTY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  • dla terenu eksploatacji kruszyw w obrębie ewidencyjnym Gonty, w gminie Prabuty,
  • w obrębie ewidencyjnym Rodowo, gmina Prabuty
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla terenu eksploatacji kruszyw w obrębie ewidencyjnym Gonty, w gminie Prabuty oraz w obrębie ewidencyjnym Rodowo, gmina Prabuty

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW, z możliwością realizacji w etapach, na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Gdakowo, gmina Prabuty

2024-03-27

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023 poz. 775, ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2023 poz. 977, ze zm.) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW, z możliwością realizacji w etapach, na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Gdakowo, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW, z możliwością realizacji w etapach, na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Gdakowo, gmina Prabuty

Spotkanie sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Grodziec, Trumiejki, Pilichowo i Pólko, w gminie Prabuty

2023-10-24

Spotkanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Grodziec, Trumiejki, Pilichowo i Pólko, w gminie Prabuty, odbędzie się online, w dniu 24 października 2023 r., o godz. 16.00.

Czytaj więcej o: Spotkanie sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Grodziec, Trumiejki, Pilichowo i Pólko, w gminie Prabuty

GPG.6733.8.2023

2023-10-20

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2023 poz. 977) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 11września 2023 r., złożonego przez pełnomocnika – Pana Arkadiusza Dróżdż, ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław, reprezentującego Województwo Pomorskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbiórce istniejącego i budowie nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521 w km 19+997 w miejscowości Prabuty wraz z budową lub przebudową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej na działce nr 48/2 oraz na częściach działek nr 46/4, 48/8, obręb 0002 Prabuty, na części działki nr 219/1, 219/2, obręb 0003 Prabuty oraz na częściach działek nr 1/1, 3, 4/1, obręb 0004 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.8.2023

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sąsiedztwie Jeziora Dzierzgoń, w obrębach ewidencyjnych Julianowo, Gonty oraz Górowychy, w gminie Prabuty

2023-10-13

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sąsiedztwie Jeziora Dzierzgoń, w obrębach ewidencyjnych Julianowo, Gonty oraz Górowychy, w gminie Prabuty (OBSZAR 3) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20.10.2023 r. do 13.11.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, w godzinach pracy urzędu.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sąsiedztwie Jeziora Dzierzgoń, w obrębach ewidencyjnych Julianowo, Gonty oraz Górowychy, w gminie Prabuty

Spotkanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Grodziec, Trumiejki, Pilichowo i Pólko, w gminie Prabuty

2023-09-27

Spotkanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Grodziec, Trumiejki, Pilichowo i Pólko, w gminie Prabuty, odbędzie się online, w dniu 27 września 2023 r., o godz. 16.00.

Czytaj więcej o: Spotkanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Grodziec, Trumiejki, Pilichowo i Pólko, w gminie Prabuty

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:21317