Obwieszczenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Spotkanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Grodziec, Trumiejki, Pilichowo i Pólko, w gminie Prabuty

2023-09-27

Spotkanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Grodziec, Trumiejki, Pilichowo i Pólko, w gminie Prabuty, odbędzie się online, w dniu 27 września 2023 r., o godz. 16.00.

Czytaj więcej o: Spotkanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Grodziec, Trumiejki, Pilichowo i Pólko, w gminie Prabuty

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Grodziec, Trumiejki, Pilichowo i Pólko, w gminie Prabuty

2023-09-15

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRABUTY o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla części obrębów geodezyjnych Grodziec, Trumiejki, Pilichowo i Pólko, w gminie Prabuty.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Grodziec, Trumiejki, Pilichowo i Pólko, w gminie Prabuty

GPG.6730.34.2023

2023-09-04

Zgodnie z art. 49 § 1 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023 poz. 775 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 97 § 1  pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2023 poz. 775 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania iż zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie biogazowni rolniczej o mocy do 499 kW
na częściach działek nr 186/1, 186/2 i 186/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Stary Kamień, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6730.34.2023

OBWIESZCZENIE / OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa

2023-07-21

OBWIESZCZENIE / OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa dla obszarów stanowiących fragmenty obrębów geodezyjnych Stążki, Perklice, Krasna Łąka, Mikołajki Pomorskie i Krastudy w gminie Mikołajki Pomorskie oraz o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE / OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla terenu eksploatacji kruszyw w obrębie ewidencyjnym Gonty, w gminie Prabuty, w obrębie ewidencyjnym Rodowo, gmina Prabuty

2023-06-30

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRABUTY o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla terenu eksploatacji kruszyw w obrębie ewidencyjnym Gonty, w gminie Prabuty, w obrębie ewidencyjnym Rodowo, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla terenu eksploatacji kruszyw w obrębie ewidencyjnym Gonty, w gminie Prabuty, w obrębie ewidencyjnym Rodowo, gmina Prabuty

GPG.6730.53.2022

2023-02-23

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022 poz. 2000, ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2022 poz. 503, ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że dnia 23.02.2023r. została wydana decyzja nr 6/2023 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej Gdakowo B o mocy do 0,9 MW na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Gdakowo, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6730.53.2022

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów MPZP cmentarza komunalnego – „Rejon ul. Jana Karola Chodkiewicza i ul. Ojca Klimuszki” w miejscowości Prabuty, gmina Prabuty oraz „Rejon ul. Przemysłowej”

2023-02-03

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRABUTY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego cmentarza komunalnego – „Rejon ul. Jana Karola Chodkiewicza i ul. Ojca Klimuszki” w miejscowości Prabuty, gmina Prabuty oraz „Rejon ul. Przemysłowej”  w miejscowości Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów MPZP cmentarza komunalnego – „Rejon ul. Jana Karola Chodkiewicza i ul. Ojca Klimuszki” w miejscowości Prabuty, gmina Prabuty oraz „Rejon ul. Przemysłowej”

Informacja i obwieszczenie Ministra Infrastruktury dot. piętrzenia wód powierzchniowych Liwy jazem Gonty

2023-02-01

GPG.6730.53.2022

2023-01-30

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022 poz. 2000) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2022 poz. 503) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej Gdakowo B o mocy do 0,9 MW na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Gdakowo, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6730.53.2022

GPG.6730.48.2022

2023-01-24

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022 poz. 2000, ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2022 poz. 503, ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że dnia 24.01.2023r. została wydana decyzja nr 3/2023 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej Gdakowo o mocy do 0,9 MW na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Gdakowo, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6730.48.2022

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:19161