Obwieszczenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GPG.6730.33.2022

2022-11-04

Działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022 poz. 2000) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2022 poz. 503) zawiadamiam strony postępowania, że dnia 27.10.2022r. została wydana decyzja nr 56/2022 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie do 16 farm elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 109/40, położonej w obrębie ewidencyjnym Raniewo, gmina Prabuty (sygn. GPG.6730.33.2022).

Czytaj więcej o: GPG.6730.33.2022

GPG.6730.30.2022

2022-10-14

Działając na podstawie   art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz. 735, ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2022 poz. 503) zawiadamiam strony postępowania, że dnia 14.10.2022r. została wydana decyzja nr 54/2022 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo-usługowego na cele mieszkaniowe na działkach nr 71/8 i 71/32, położonych w obrębie ewidencyjnym 0003 Prabuty, gmina Prabuty (sygn. GPG.6730.30.2022).

Czytaj więcej o: GPG.6730.30.2022

GPG.6730.33.2022

2022-10-06

Działając na podstawie  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz. 735 ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2022 poz. 503 t.j.) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach  zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie do 16 farm elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na części działki o nr 109/40 w obrębie ewidencyjnym Raniewo, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6730.33.2022

GPG.6730.30.2022

2022-10-06

Działając na podstawie  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz. 735 ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2022 poz. 503 t.j.) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach  zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku handlowo- usługowego na budynek mieszkalny jednorodzinny, zlokalizowanego na działce nr 71/8 i 71/32 obręb 0003 Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6730.30.2022

GPG.6730.57.2021

2022-07-12

Działając na podstawie   art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz. 735, ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2022 poz. 503) zawiadamiam strony postępowania, że dnia 12.07.2022r. została wydana decyzja nr 44/2022 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 45/3, 46/1, 50/1 położonych w miejscowości Prabuty, obręb ewidencyjny 0003 Prabuty, gmina Prabuty. (sygn. GPG.6730.57.2021).

Czytaj więcej o: GPG.6730.57.2021

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRABUTY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach Sypanica i Orkusz, gmina Prabuty

2022-07-08

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach Sypanica i Orkusz, gmina Prabuty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15.07.2022 r. do 08.08.2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, w godzinach pracy urzędu.

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRABUTY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach Sypanica i Orkusz, gmina Prabuty

GPG.6730.22.2022

2022-07-08

Działając na podstawie   art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz. 735, ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2022 poz. 503) zawiadamiam strony postępowania, że dnia 08.07.2022r. została wydana decyzja nr 43/2022 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 13/10, położonej w obrębie ewidencyjnym Górowychy, gmina Prabuty (sygn. GPG.6730.22.2022).

Czytaj więcej o: GPG.6730.22.2022

GPG.6730.57.2021

2022-06-24

Działając na podstawie  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz. 735 ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2022 poz. 503 t.j.) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach  zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 45/3, 46/1, 50/1 położonych w miejscowości Prabuty, obręb ewidencyjny 0003 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6730.57.2021

GPG.6730.22.2022

2022-06-23

Działając na podstawie  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz. 735 ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2022 poz. 503 t.j.) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach  zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku mieszkalnego na działce nr 13/10, położonej w obrębie ewidencyjnym Górowychy, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6730.22.2022

GPG.6730.20.2022

2022-06-13

Działając na podstawie   art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz. 735, ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2022 poz. 503) zawiadamiam strony postępowania, że dnia 13.06.2022r. została wydana decyzja nr 41/2022 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku letniskowego na działce nr 13/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Górowychy, gmina Prabuty (sygn. GPG.6730.20.2022).

Czytaj więcej o: GPG.6730.20.2022

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:16786