Obwieszczenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GPG.6730.57.2021

2022-06-24

Działając na podstawie  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz. 735 ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2022 poz. 503 t.j.) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach  zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 45/3, 46/1, 50/1 położonych w miejscowości Prabuty, obręb ewidencyjny 0003 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6730.57.2021

GPG.6730.22.2022

2022-06-23

Działając na podstawie  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz. 735 ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2022 poz. 503 t.j.) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach  zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku mieszkalnego na działce nr 13/10, położonej w obrębie ewidencyjnym Górowychy, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6730.22.2022

GPG.6730.20.2022

2022-06-13

Działając na podstawie   art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz. 735, ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2022 poz. 503) zawiadamiam strony postępowania, że dnia 13.06.2022r. została wydana decyzja nr 41/2022 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku letniskowego na działce nr 13/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Górowychy, gmina Prabuty (sygn. GPG.6730.20.2022).

Czytaj więcej o: GPG.6730.20.2022

GPG.6730.84.2021

2022-05-31

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz. 735, ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2021 poz. 741, ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że dnia 31.05.2022r. została wydana decyzja nr 40/2022 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Gdakowo, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6730.84.2021

GPG.6730.20.2022

2022-05-27

Działając na podstawie  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz. 735 ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2022 poz. 503 t.j.) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach  zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku letniskowego na działce nr 13/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Górowychy, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6730.20.2022

GPG.6730.94.2021

2022-05-09

Działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz. 735, ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2022 poz. 503) zawiadamiam strony postępowania, że dnia 09.05.2022r. została wydana decyzja nr 37/2022 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie jedenastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 141/2 położonej w miejscowości Prabuty, obręb ewidencyjny 0005 Prabuty, gmina Prabuty (sygn. GPG.6730.94.2021).

Czytaj więcej o: GPG.6730.94.2021

GPG.6730.94.2021

2022-04-21

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz. 735 ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2022 poz. 503 t.j.) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach  zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie jedenastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z  niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 141/2 położonej w miejscowości Prabuty, obręb ewidencyjny 0005 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6730.94.2021

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. Przemysłowej” w miejscowości Prabuty, gmina Prabuty

2022-04-13

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRABUTY o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. Przemysłowej” w miejscowości Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. Przemysłowej” w miejscowości Prabuty, gmina Prabuty

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza komunalnego – „Rejon ul. Jana Karola Chodkiewicza i ul. Ojca Klimuszki” w miejscowości Prabuty, gmina Prabuty

2022-04-13

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRABUTY o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza komunalnego – „Rejon ul. Jana Karola Chodkiewicza i ul. Ojca Klimuszki” w miejscowości Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza komunalnego – „Rejon ul. Jana Karola Chodkiewicza i ul. Ojca Klimuszki” w miejscowości Prabuty, gmina Prabuty

GPG.6730.95.2021

2022-04-08

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz. 735, ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2021 poz. 741, ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że dnia 08.04.2022r. została wydana decyzja nr 30/2022 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwunastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 141/2 położonej w miejscowości Prabuty, obręb ewidencyjny 0005 Prabuty, gmina Prabuty (sygn. GPG.6730.95.2021).

Czytaj więcej o: GPG.6730.95.2021

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:15634