Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 marca 2018

Położenie

(obręb geodezyjny, ulica)

Nr działki

Powierzchnia

Księga wieczysta

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości według MPZP lub Studium

Sposób zagospodarowania

Forma wydzierżawienia

Wysokość stawki czynszu w kwintalach pszenicy lub PLN

Sposób płatności

Obr. 0022 Prabuty-W

Raniewo

dz. 97/21 cz. 3 i 21/1 o pow. 1153 m2

KW nr GD1I/00034763/8

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: RIVa

Dojazd dobry

Obszar zabudowy wg Studium: Uprawy warzywne

Bezprzetargowo

0,13 q rocznie

Czynsz dzierżawny płatny w 2-óch półrocznych ratach w wysokości wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy przez krajową średnią cenę skupu opublikowaną przez GUS za każde półrocze danego roku kalendarzowego. Czynsz dzierżawny płatny jest w terminie do dnia 30 września za I półrocze oraz do dnia 28 lutego za II półrocze.

Czynsz nie podlega aktualizacji

Obr. 0022 Prabuty-W

Raniewo

dz. 97/21 cz. 10, 15, 16 i 18 o pow. 3883 m2

KW nr GD1I/00034763/8

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: RIVa=0,2883 ha, PsIV=0,1000 ha

Dojazd dobry

Obszar zabudowy wg Studium: Uprawy warzywne

Bezprzetargowo

0,39 q rocznie

Czynsz dzierżawny płatny w 2-óch półrocznych ratach w wysokości wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy przez krajową średnią cenę skupu opublikowaną przez GUS za każde półrocze danego roku kalendarzowego. Czynsz dzierżawny płatny jest w terminie do dnia 30 września za I półrocze oraz do dnia 28 lutego za II półrocze.

Czynsz nie podlega aktualizacji

Obr. 0002 Prabuty-M

ul. Wojska Polskiego

dz. 88/19 cz. 22 o pow. 374 m2

KW nr GD1I/00034212/1

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: Bp

Dojazd bardzo dobry

Obszar zabudowy wg Studium: Uprawy warzywne

Bezprzetargowo

Zwolniony na podstawie ust. 5 § 1 uchwały Nr XVI/70/96 Rady Miejskiej w Prabutach z dn. 10 lutego 1996r.

Czynsz nie podlega aktualizacji

Obr. 0002 Prabuty-M

ul. Wojska Polskiego

dz. 88/19 cz. 35 o pow. 33 m2

KW nr GD1I/00034212/1

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: Bp

Dojazd bardzo dobry

Obszar zabudowy wg Studium: Uprawy warzywne

Bezprzetargowo

Zwolniony na podstawie ust. 5 § 1 uchwały Nr XVI/70/96 Rady Miejskiej w Prabutach z dn. 10 lutego 1996r.

Czynsz nie podlega aktualizacji

Obr. 0002 Prabuty-M

ul. Wojska Polskiego

dz. 88/19 cz. 23 o pow. 156 m2

KW nr GD1I/00034212/1

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: Bp

Dojazd bardzo dobry

Obszar zabudowy wg Studium: Uprawy warzywne

Bezprzetargowo

Zwolniony na podstawie ust. 5 § 1 uchwały Nr XVI/70/96 Rady Miejskiej w Prabutach z dn. 10 lutego 1996r.

Czynsz nie podlega aktualizacji

Obr. 0005 Prabuty-M

ul. Sanatoryjna

 

 

dz. 54/125 cz. 18 o pow. 252 m2

KW nr GD1I/00034212/1

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd bardzo dobry

Obszar zabudowy wg Studium: Uprawy warzywne

Bezprzetargowo

Zwolniony na podstawie ust. 5 § 1 uchwały Nr XVI/70/96 Rady Miejskiej w Prabutach z dn. 10 lutego 1996r.

Czynsz nie podlega aktualizacji

Obr. 0005 Prabuty-M

ul. Sanatoryjna

 

 

dz. 54/125 cz. 35 o pow. 425 m2

KW nr GD1I/00034212/1

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd bardzo dobry

Obszar zabudowy wg Studium: Uprawy warzywne

Bezprzetargowo

Zwolniony na podstawie ust. 5 § 1 uchwały Nr XVI/70/96 Rady Miejskiej w Prabutach z dn. 10 lutego 1996r.

Czynsz nie podlega aktualizacji

Obr. 0005 Prabuty-M

ul. Sanatoryjna

 

 

dz. 54/177 cz. 48 o pow. 278 m2

KW nr GD1I/00034212/1

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd bardzo dobry

Obszar zabudowy wg Studium: Uprawy warzywne

Bezprzetargowo

Zwolniony na podstawie ust. 5 § 1 uchwały Nr XVI/70/96 Rady Miejskiej w Prabutach z dn. 10 lutego 1996r.

Czynsz nie podlega aktualizacji

Obr. 0005 Prabuty-M

ul. Sanatoryjna

 

 

dz. 54/177 cz. 11 o pow. 222 m2

KW nr GD1I/00034212/1

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd bardzo dobry

Obszar zabudowy wg Studium: Uprawy warzywne

Bezprzetargowo

Zwolniony na podstawie ust. 5 § 1 uchwały Nr XVI/70/96 Rady Miejskiej w Prabutach z dn. 10 lutego 1996r.

Czynsz nie podlega aktualizacji

Obr. 0005 Prabuty-M

ul. Sanatoryjna

 

 

dz. 54/125 cz. 16, 17 o pow. 503 m2

KW nr GD1I/00034212/1

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd bardzo dobry

Obszar zabudowy wg Studium: Uprawy warzywne

Bezprzetargowo

Zwolniony na podstawie ust. 5 § 1 uchwały Nr XVI/70/96 Rady Miejskiej w Prabutach z dn. 10 lutego 1996r.

Czynsz nie podlega aktualizacji

Obr. 0005 Prabuty-M

ul. Sanatoryjna

 

 

dz. 54/125 cz. 52 o pow. 306 m2

KW nr GD1I/00034212/1

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd bardzo dobry

Obszar zabudowy wg Studium: Uprawy warzywne, trawnik, kwiaty Bezprzetargowo

Zwolniony na podstawie ust. 5 § 1 uchwały Nr XVI/70/96 Rady Miejskiej w Prabutach z dn. 10 lutego 1996r.

Czynsz nie podlega aktualizacji

Obr. 0005 Prabuty-M

ul. Sanatoryjna

 

 

dz. 54/177 cz. 43 o pow. 184 m2

KW nr GD1I/00034212/1

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd bardzo dobry

Obszar zabudowy wg Studium: Uprawy warzywne

Bezprzetargowo

Zwolniony na podstawie ust. 5 § 1 uchwały Nr XVI/70/96 Rady Miejskiej w Prabutach z dn. 10 lutego 1996r.

Czynsz nie podlega aktualizacji

Obr. 0005 Prabuty-M

ul. Ojca Klimuszki

 

 

dz. 54/246 cz. o pow. 1,85 ha

KW nr GD1I/00034212/1

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: RVI

Dojazd bardzo dobry

4/3US (teren sportu i rekreacji) wg. MPZP Sanatoryjna- zabudowa mieszkaniowa, aktualny sposób zagospodarowania: Uprawy rolne

Bezprzetargowo

Zwolniony na podstawie ust. 5 § 1 uchwały Nr XVI/70/96 Rady Miejskiej w Prabutach z dn. 10 lutego 1996r.

Czynsz nie podlega aktualizacji

Obr. 0005 Prabuty-M

ul. Sanatoryjna

 

 

dz. 54/177 cz. 6 o pow. 345 m2

KW nr GD1I/00034212/1

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd bardzo dobry

Obszar zabudowy wg Studium:
Uprawy warzywne

Bezprzetargowo

Zwolniony na podstawie ust. 5 § 1 uchwały Nr XVI/70/96 Rady Miejskiej w Prabutach z dn. 10 lutego 1996r.

Czynsz nie podlega aktualizacji

Obr. 0005 Prabuty-M

ul. Sanatoryjna

 

 

dz. 54/177 cz. 10 o pow. 227 m2

KW nr GD1I/00034212/1

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd bardzo dobry

Obszar zabudowy wg Studium: Uprawy warzywne

Bezprzetargowo

Zwolniony na podstawie ust. 5 § 1 uchwały Nr XVI/70/96 Rady Miejskiej w Prabutach z dn. 10 lutego 1996r.

Czynsz nie podlega aktualizacji

Obr. 0005 Prabuty-M

ul. Sanatoryjna

 

 

dz. 54/125 cz. 36 o pow. 267 m2

KW nr GD1I/00034212/1

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd bardzo dobry

Obszar zabudowy wg Studium: Uprawy warzywne

Bezprzetargowo

Zwolniony na podstawie ust. 5 § 1 uchwały Nr XVI/70/96 Rady Miejskiej w Prabutach z dn. 10 lutego 1996r.

Czynsz nie podlega aktualizacji

Obr. 0005 Prabuty-M

ul. Sanatoryjna

 

 

dz. 54/125 cz. 38 o pow. 215 m2

KW nr GD1I/00034212/1

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd bardzo dobry

Obszar zabudowy wg Studium: Uprawy warzywne

Bezprzetargowo

Zwolniony na podstawie ust. 5 § 1 uchwały Nr XVI/70/96 Rady Miejskiej w Prabutach z dn. 10 lutego 1996r.

Czynsz nie podlega aktualizacji

Obr. 0002 Prabuty-M

ul. Wojska Polskiego

 

 

dz. 33/1 o pow. 1701 m2

KW nr GD1I/00055360/6

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd bardzo dobry

Obszar zabudowy wg Studium: Uprawy warzywne

Bezprzetargowo

Zwolniony na podstawie ust. 5 § 1 uchwały Nr XVI/70/96 Rady Miejskiej w Prabutach z dn. 10 lutego 1996r.

Czynsz nie podlega aktualizacji

Obr. 0001 Prabuty-M

ul. Okrężna

 

 

dz. 153/2 cz. o pow. 602 m2

KW nr GD1I/00025127/2

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: RV=202 m2; ŁIV=400 m2

Dojazd bardzo dobry

Obszar zabudowy wg Studium: Uprawy warzywne

Bezprzetargowo

Zwolniony na podstawie ust. 5 § 1 uchwały Nr XVI/70/96 Rady Miejskiej w Prabutach z dn. 10 lutego 1996r.

Czynsz nie podlega aktualizacji

Obr. 0001 Prabuty-M

ul. Warszawska

dz. 272/6 cz. o pow. 75 m2

KW nr GD1I/00047448/8

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd bardzo dobry

Obszar zabudowy wg Studium: Uprawy warzywne

Bezprzetargowo

Zwolniony na podstawie ust. 5 § 1 uchwały Nr XVI/70/96 Rady Miejskiej w Prabutach z dn. 10 lutego 1996r.

Czynsz nie podlega aktualizacji

Obr. 0027 Sypanica

Prabuty-W

dz. 47 cz. o pow. 0,11ha

KW nr GD1I/00047448/8

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: Br-PsV

Dojazd bardzo dobry

Obszar zabudowy wg Studium: Uprawy warzywne, polepszenie zagospodarowania posesji mieszkalnej

Bezprzetargowo

0,02 q rocznie

Czynsz dzierżawny płatny w 2-óch półrocznych ratach w wysokości wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy przez krajową średnią cenę skupu opublikowaną przez GUS za każde półrocze danego roku kalendarzowego. Czynsz dzierżawny płatny jest w terminie do dnia 30 września za I półrocze oraz do dnia 28 lutego za II półrocze.

Czynsz nie podlega aktualizacji

Obr. 0027 Sypanica

Prabuty-W

dz. 47 cz. o pow. 33 m2

KW nr GD1I/00047448/8

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: Br-PsV

Dojazd bardzo dobry

Obszar zabudowy wg Studium: Budynek gospodarczy

Bezprzetargowo

5,00 zł/1 m2 + /Vat 23 % rocznie, czyli łączna kwota wynosi 202,95 zł brutto rocznie

Czynsz nie podlega aktualizacji

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.)
wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www tut. Urzędu pod adresem www.bip.prabuty.pl w zakładce Obrót nieruchomościami – wykazy w dn. 07.03.2018r. na okres trzech tygodni do dn. 28.03.2018r. (szczegółowe informacje – pok. 11, IIp. Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, tel. 55/2624149).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2018-03-07
Data publikacji:2018-03-07
Osoba sporządzająca dokument:Agata Klimkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:78