Obrady VII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 marca 2019

Obrady VII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 27 marca 2019 roku (środa)  o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.

Proponowany porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
  3. Przyjęcie protokołu Nr VI z sesji Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 lutego 2019 roku.
  4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o działalności za okres między sesjami.
  5. Wnioski i zapytania.
  6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
  7. Rozpatrzenie wniosku w sprawie powołania Prabuckiej Rady Seniorów.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Prabutach na 2019 rok.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 dla Miasta i Gminy Prabuty.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2023.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Prabuty.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Prabuty.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIV/193/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 1 lipca 2009 roku.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2019 rok.
  18. Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej.

U W A G A:

W dniu 25 marca 2019 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na VII zwyczajną sesję Rady Miejskiej.
  2. Sprawy organizacyjne komisji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach
Włodzimierz Jan Wiśniewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2019-03-22
Data publikacji:2019-03-22
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:550