Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

XI/70/2015

Uchwała Nr XI/70/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Prabuty.

22 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XI/70/2015

XI/71/2015

Uchwała Nr XI/71/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanych położonych w Gontach w gminie Prabuty

22 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XI/71/2015

XI/72/2015

Uchwała Nr XI/72/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia „REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY PRABUTY”.

22 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XI/72/2015

XI/73/2015

Uchwała Nr XI/73/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Przychodni Lekarskiej „Jasień” Spółka z o.o. Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Prabutach.

22 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XI/73/2015

XI/74/2015

Uchwała Nr XI/74/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

22 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XI/74/2015

XI/75/2015

Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2015 rok.

22 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XI/75/2015

XI/76/2015

Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie: powołania Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej w Prabutach.

22 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XI/76/2015

XII/77/2015

Uchwała Nr XII/77/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 września 2015 r. w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele p.w. Matki Boskiej Anielskiej w Obrzynowie, zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

22 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XII/77/2015

XII/78/2015

Uchwała Nr XII/78/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 września 2015 r. w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele p.w. Św. Wojciecha w Prabutach, zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

22 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XII/78/2015

XII/79/2015

Uchwala Nr XII/79/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 września 2015 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 10

22 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XII/79/2015