Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

XXXIV/197/2013

Uchwała Nr XXXIV/197/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

26 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXXIV/197/2013

XXXIV/198/2013

Uchwała Nr XXXIV/198/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 listopada 2013 roku W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2013 rok.

26 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXXIV/198/2013

XXXIV/199/2013

Uchwała Nr XXXIV/199/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego zadania polegającego na wymianie nawierzchni chodników, zjazdów wraz z przebudową skrzyżowań przy ul. Jagiełły (droga wojewódzka nr 521) – etap II w miejscowości Prabuty

26 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXXIV/199/2013

XXXV/200/2013

Uchwała Nr XXXV/200/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

26 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXXV/200/2013

XXXV/201/2013

Uchwała Nr XXXV/201/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

26 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXXV/201/2013

XXXV/202/2013

Uchwała Nr XXXV/202/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie: ustalenia wysokości kosztu jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w roku 2014.

26 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXXV/202/2013

XXXV/203/2013

Uchwała Nr XXXV/203/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

26 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXXV/203/2013

XXXV/204/2013

Uchwała Nr XXXV/204/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

26 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXXV/204/2013

XXXV/205/2013

Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości

26 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXXV/205/2013

XXXV/206/2013

Uchwała Nr XXXV/206/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatku rolnego

26 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXXV/206/2013