Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

VII/34/2015

Uchwała Nr VII/34/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/124/2000 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 lutego 2000r. w sprawie udzielenia bonifikat od ceny oraz zastosowania umownych stawek oprocentowania przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych .

25 stycznia 2016
Czytaj więcej o: VII/34/2015

VII/35/2015

Uchwała Nr VII/35/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2015 rok.

25 stycznia 2016
Czytaj więcej o: VII/35/2015

VIII/36/2015

Uchwała Nr VIII/36/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie : zmiany Uchwały Nr VII/31/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Prabuty.

25 stycznia 2016
Czytaj więcej o: VIII/36/2015

VIII/37/2015

Uchwała Nr VIII/37/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

25 stycznia 2016
Czytaj więcej o: VIII/37/2015

VIII/38/2015

Uchwała Nr VIII/38/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Prabutach przy ul. Sanatoryjnej

25 stycznia 2016
Czytaj więcej o: VIII/38/2015

VIII/39/2015

Uchwała Nr VIII/39/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za rok 2014.

25 stycznia 2016
Czytaj więcej o: VIII/39/2015

VIII/40/2015

Uchwała Nr VIII/40/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie : udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty.

25 stycznia 2016
Czytaj więcej o: VIII/40/2015

VIII/41/2015

Uchwała Nr VIII/41/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2015 rok.

25 stycznia 2016
Czytaj więcej o: VIII/41/2015

IX/42/2015

Uchwała Nr IX/42/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie: zaopiniowania projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w/s ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Liwieniec”

25 stycznia 2016
Czytaj więcej o: IX/42/2015

IX/43/2015

Uchwała Nr IX/43/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 1 lipca 2015 r. o zmianie uchwały Nr IX/54/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 sierpnia 2011 roku, w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu i Gminie Prabuty i jego jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

25 stycznia 2016
Czytaj więcej o: IX/43/2015