Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

49/2019

Zarządzenie nr 49/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia - na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach - Pani Katarzynie Sicińskiej, pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach - upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie wychowawcze, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

1 lipca 2019
Czytaj więcej o: 49/2019

48/2019

Zarządzenie nr 48/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia - na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach - Pani Jolancie Dołęgowskiej, pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach - upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie wychowawcze, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

1 lipca 2019
Czytaj więcej o: 48/2019

47/2019

Zarządzenie nr 47/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Pani Wandzie Angielskiej-Koniszewskiej - Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach - upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie wychowawcze, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

1 lipca 2019
Czytaj więcej o: 47/2019

Odtworzenie zjazdu z drogi gminnej w miejscowości Gdakowo, Szramowo, Kamienna, gmina Prabuty

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu na "Odtworzenie zjazdu z drogi gminnej w miejscowości Gdakowo, Szramowo, Kamienna, gmina Prabuty".

28 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Odtworzenie zjazdu z drogi gminnej w miejscowości Gdakowo, Szramowo, Kamienna, gmina Prabuty

X sesja Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 czerwca 2019 roku

28 czerwca 2019
Czytaj więcej o: X sesja Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 czerwca 2019 roku

X/77/2019

Uchwała Nr X/77/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli o pow. 900 m2, na działce nr 52 – obr. geod. Orkusz, położonej w miejscowości Orkusz, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym oraz określenia sezonu kąpielowego dla niego.

28 czerwca 2019
Czytaj więcej o: X/77/2019

X/76/2019

Uchwała Nr X/76/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli o pow. 900 m2, na działce nr 52 – obr. geod.
Orkusz, położonej w miejscowości Orkusz, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym oraz określenia sezonu kąpielowego dla niego.

28 czerwca 2019
Czytaj więcej o: X/76/2019

X/75/2019

Uchwała Nr X/75/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na działkach nr 198 i 568/4- obr. geod. Julianowo, położonych w miejscowości Julianowo, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym oraz określenia sezonu kąpielowego dla niego.

28 czerwca 2019
Czytaj więcej o: X/75/2019

X/74/2019

Uchwała Nr X/74/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

28 czerwca 2019
Czytaj więcej o: X/74/2019

X/73/2019

Uchwała Nr X/73/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego.

28 czerwca 2019
Czytaj więcej o: X/73/2019