Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

GPG.6220.12.2021

Obwieszczenie GPG.6220.12.2021 z dnia 28.10.2022r. dotyczące wydania postanowienia o podjęciu zawieszonego postanowieniem GPG.6220.12.2021 z dnia 26.05.2022r. postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV Raniewo) (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, planowanego do realizacji na działce nr 107/24 – obr. geod. Raniewo w związku z przedłożeniem przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

28 października 2022
Czytaj więcej o: GPG.6220.12.2021

121/2022

Zarządzenie Nr 121/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 27 października 2022 roku w sprawie: ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty informacji z zakresu aktualizacji dotacji oświatowych dla przedszkoli niepublicznych w roku 2022.

28 października 2022
Czytaj więcej o: 121/2022

119/2022

Zarządzenie Nr 119/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 19 października 2022 roku w sprawie: ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty informacji z zakresu aktualizacji wysokości dotacji oświatowych dla przedszkoli niepublicznych w roku 2022.

28 października 2022
Czytaj więcej o: 119/2022

Przetarg PKP na sprzedaż mieszkania przy ul. Daszyńskiego 18/4 w Prabutach

25 października 2022
Czytaj więcej o: Przetarg PKP na sprzedaż mieszkania przy ul. Daszyńskiego 18/4 w Prabutach

GPG.6733.13.2022

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 6 września 2022 r., złożonego przez Miasto i Gminę Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, dnia 24.10.2022r. została wydana decyzja nr 13/2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci wodociągowej w granicach działek nr 49/1, 60, 85, 123 i 126 w obrębie ewidencyjnym 0001 Prabuty, gmina Prabuty.

24 października 2022
Czytaj więcej o: GPG.6733.13.2022

Obwieszczenie o planowanych w sezonie łowieckim 2022/2023 terminach polowań zbiorowych Kół Łowieckich: "Knieja" w Kwidzynie, "Sokół - Kolejarz" w Gdańsku i "Dzik" w Suszu, w obwodach zlokalizowanych na terenie Miasta i Gm

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. prawo łowieckie (Dz. U. z 2022r. poz. 1173 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty podaje do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2022/2023, w obwodach łowieckich, zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Prabuty następujących kół:

  • Koło Łowieckie „Knieja” w Kwidzynie;
  • Koło Łowieckie „Sokół - Kolejarz” w Gdańsku;
  • Koło Łowieckie „Dzik” w Suszu.
21 października 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie o planowanych w sezonie łowieckim 2022/2023 terminach polowań zbiorowych Kół Łowieckich: "Knieja" w Kwidzynie, "Sokół - Kolejarz" w Gdańsku i "Dzik" w Suszu, w obwodach zlokalizowanych na terenie Miasta i Gm

Obrady LVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Obrady LVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 26 października 2022 roku o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2.

20 października 2022
Czytaj więcej o: Obrady LVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

118A/2022

Zarządzenie Nr 118A/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 19 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2022 rok.

19 października 2022
Czytaj więcej o: 118A/2022

118/2022

Zarządzenie Nr 118/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 19 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2022 rok.

19 października 2022
Czytaj więcej o: 118/2022

Wykaz nieruchomości mieszkalnych do zbycia

Położenie(obręb geodezyjny, ulica)

Opis nieruchomości

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób zagospodarowania oraz forma zbycia

Cena nieruchomości w PLN

Uwagi

0001 Prabuty, ul. Kraszewskiego 24

Mieszkanie nr 1 o pow. 62,21m2 na parterze z udziałami 4732/34770 oraz 507/1107 w nieruchomości zabudowanej nr działki 140/10 o pow. 163m2 oraz 140/8 o pow. 129m2 KW GD1I/00046110/3 oraz GD1I/00040095/9.

 

brutto: 117304

Podlega Uchwale Rady Miejskiej w Prabutach Nr VII/34/2015 z dnia 29.04.2015r. w/s udzielania bonifikat od ceny oraz zastosowania umownych stawek oprocentowania przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

 

19 października 2022
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości mieszkalnych do zbycia