Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

73/2022

Zarządzenie Nr 73/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie powołania komisji do wyłonienia kandydatów na najemców lokali mieszkalnych w budynku położonym w Prabutach przy ul. Obrońców Westerplatte.

2 czerwca 2022
Czytaj więcej o: 73/2022

71/2022

Zarządzenie Nr 71/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie: składu osobowego Komisji Konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kresowian w Rodowie.

1 czerwca 2022
Czytaj więcej o: 71/2022

70/2022

Zarządzenie Nr 70/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie: składu osobowego Komisji Konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej w Obrzynowie.

1 czerwca 2022
Czytaj więcej o: 70/2022

69/2022

Zarządzenie Nr 69/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie: składu osobowego Komisji Konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach.

1 czerwca 2022
Czytaj więcej o: 69/2022

72/2022

Zarządzenie Nr 72/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Prabutach przy ul. Przemysłowej.

1 czerwca 2022
Czytaj więcej o: 72/2022

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2021 rok

1 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2021 rok

65/2022

Zarządzenie Nr 65/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego Miasta Prabuty.

1 czerwca 2022
Czytaj więcej o: 65/2022

GPG.6730.84.2021

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz. 735, ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2021 poz. 741, ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że dnia 31.05.2022r. została wydana decyzja nr 40/2022 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Gdakowo, gmina Prabuty.

31 maja 2022
Czytaj więcej o: GPG.6730.84.2021

GPG.6220.6.2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji GPG.6220.6.2022 z dnia 31.05.2022r. o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 13 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 148, 149, 152 oraz 151 w obrębie Obrzynowo, gmina Prabuty”.

31 maja 2022
Czytaj więcej o: GPG.6220.6.2022

GPG.6220.11.2022

Obwieszczenie GPG.6220.11.2022 z dnia 30.05.2022r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 184/1, 184/2, 185 w obrębie Trumiejki, gmina Prabuty”.

30 maja 2022
Czytaj więcej o: GPG.6220.11.2022