Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Dostawa worków na odpady segregowane

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa worków na odpady segregowane”

Rodzaj zamówienia: dostawa.

19 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Dostawa worków na odpady segregowane

GPG.6220.5.2022

Obwieszczenie GPG.6220.5.2022 z dnia 14.04.2022r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 17 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 33, 34, 126/2 w obrębie Jakubowo, gmina Prabuty”.

14 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: GPG.6220.5.2022

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. Przemysłowej” w miejscowości Prabuty, gmina Prabuty

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRABUTY o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. Przemysłowej” w miejscowości Prabuty, gmina Prabuty.

13 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. Przemysłowej” w miejscowości Prabuty, gmina Prabuty

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza komunalnego – „Rejon ul. Jana Karola Chodkiewicza i ul. Ojca Klimuszki” w miejscowości Prabuty, gmina Prabuty

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRABUTY o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza komunalnego – „Rejon ul. Jana Karola Chodkiewicza i ul. Ojca Klimuszki” w miejscowości Prabuty, gmina Prabuty.

13 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza komunalnego – „Rejon ul. Jana Karola Chodkiewicza i ul. Ojca Klimuszki” w miejscowości Prabuty, gmina Prabuty

Budowa obiektu radiokomunikacyjnego na terenie działki ewidencyjnej nr 98/1 obręb 0016 Młynisko w gminie Prabuty

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa obiektu radiokomunikacyjnego 10868_L218_Gąski_001 / ORx218-036839-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 218 Prabuty - Kwidzyn" na terenie działki ewidencyjnej nr 98/1 obręb 0016 Młynisko w gminie Prabuty, na terenie zamkniętym.

11 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego na terenie działki ewidencyjnej nr 98/1 obręb 0016 Młynisko w gminie Prabuty

GPG.6733.4.2022

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz.  735, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 15 lutego 2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 18 lutego 2022 r.), złożonego przez pełnomocnika – Pana Macieja Glazę, Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „EL-BUD” Michał Szymański, ul. Zdrojowa 2a, 82-522 Sadlinki, reprezentującego ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, dnia 11.04.2022r. została wydana decyzja nr 5/2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV oraz złączy kablowo-pomiarowych 0,4 kV na działkach nr 255/5, 276 (w części), położonych w obrębie ewidencyjnym 0015 Laskowice, gmina Prabuty.

11 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: GPG.6733.4.2022

GPG.6730.95.2021

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz. 735, ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2021 poz. 741, ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że dnia 08.04.2022r. została wydana decyzja nr 30/2022 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwunastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 141/2 położonej w miejscowości Prabuty, obręb ewidencyjny 0005 Prabuty, gmina Prabuty (sygn. GPG.6730.95.2021).

8 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: GPG.6730.95.2021

45/2022

Zarządzenie Nr 45/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2022 rok.

8 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: 45/2022

Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Prabuty

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Prabuty

7 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Prabuty

Bieżące utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Prabuty

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert na bieżące utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Prabuty

7 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Bieżące utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Prabuty