Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

XLIX/326/2022

Uchwała Nr XLIX/326/2022 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

7 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: XLIX/326/2022

XLIX/325/2022

Uchwała Nr XLIX/325/2022 Rady Miejskiej w Prabutach  z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2022 rok.

7 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: XLIX/325/2022

XLIX/324/2022

Uchwała nr XLIX/324/2022 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu.

7 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: XLIX/324/2022

XLIX/323/2022

Uchwała Nr XLIX/323/2022 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2023 roku.

7 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: XLIX/323/2022

XLIX/322/2022

Uchwała nr XLIX/322/2022 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej.

7 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: XLIX/322/2022

XLIX/321/2022

Uchwała Nr XLIX/321/2022 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 127,89 m2 znajdującego się w budynku użytkowym położonym przy ul. Kwidzyńskiej 10 w Prabutach.

7 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: XLIX/321/2022

XLIX/320/2022

Uchwała Nr XLIX/320/2022 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

7 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: XLIX/320/2022

XLIX/319/2022

Uchwała nr XLIX/319/2022 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy Prabuty za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Gminę, Państwową Straż Pożarną lub inne uprawnione podmioty.

7 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: XLIX/319/2022

GPG.6220.6.2022

Obwieszczenie GPG.6220.6.2022 z dnia 06.04.2022r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 13 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 148, 149, 152 oraz 151 w obrębie Obrzynowo, gmina Prabuty”.

6 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: GPG.6220.6.2022

Harmonogram Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego - edycja 2023

Zarządzeniem Burmistrza Nr 41/2022 z dnia 28 marca 2022 r. wprowadzono harmonogram wdrażania Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego, powołano Zespół do spraw PBO oraz ustalono wzory dokumentów wymaganych w ramach PBO.

5 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Harmonogram Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego - edycja 2023