Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku - II edycja