GPG.6733.4.2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 marca 2018

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 12.03.2018r. Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty postanowieniem GPG.6733.4.2018 zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Prabutach ozn. nr działek 394, 395, 403, 411 obręb 0003 Prabuty dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego nn 0,4 kV oraz słupów oświetleniowych z oprawami LED.

Z treścią postanowienia  można zapoznać się w pokoju nr 11 – IIp. Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty.

Zgodnie z art. 141 KPA na niniejsze postanowienie służy zażalenie  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty  w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia na stronie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2018-03-13
Data publikacji:2018-03-13
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Król
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:458