Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 stycznia 2019

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.

Położenie (obręb geodezyjny, ulica)

Nr działki
Powierzchnia
Księga wieczysta

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości według MPZP lub Studium
Sposób zagospodarowania
Forma wydzierżawienia

Wysokość opłat z tyt. dzierżawy w zł
Sposób płatności

Obr. 0005 Prabuty-M

ul. Sanatoryjna

Dz. 54/177 cz. 7 i 13 o łącznej pow. 461 m2

GD1I/00034212/1

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd dobry

Strefa zabudowy wg. Studium

Uprawy warzywne

Bezprzetargowo

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Obr. 0003 Prabuty-M

ul. Kisielicka

Dz. 121/5 o pow. 330 m2

GD1I/00025034/3

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd zły

Strefa zabudowy wg. Studium: Zieleń dekoracyjna, trawnik, skarpa

Bezprzetargowo

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Obr. 0005 Prabuty-M

ul. Sanatoryjna

Dz. nr 54/125 cz. o łącznej  pow. 400 m2

GD1I/00034212/1

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd dobry

Obszar zabudowy wg Studium: Zieleń dekoracyjna, trawnik, kwiaty

Bezprzetargowo

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Obr. Gdakowo  0002 Prabuty-W

Dz. nr 105/2 cz. o pow. 0,22 ha,

GD1I/00031719/4

 

Grunt niezagospodarowany

Klasa użytków: PsIII

Dojazd bardzo zły

 

Strefa rolna wg. Studium: uprawy rolne

Bezprzetargowo

0,05 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Obr. Kałdowo 0011 Prabuty-W

Dz. nr 27/6 cz. o pow. 0,2134ha,

GD1I/00031182/0

 

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: RIIIb

Dojazd dobry

 

Strefa rolna wg. Studium: użytek zielony (łąka, pastwisko)  

Bezprzetargowo

0,05 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.) wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www tut. Urzędu pod adresem www.bip.prabuty.pl w zakładce Obrót nieruchomościami – wykazy w dn. 09.01.2019r. na okres trzech tygodni do dn. 30.01.2019r. (szczegółowe informacje – pok. 11, IIp. Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, tel. 55/2624149).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2019-01-09
Data publikacji:2019-01-09
Osoba sporządzająca dokument:Agata Klimkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:66