Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w użyczenie na okres do 3 lat

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2019

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w użyczenie na okres do 3 lat.

Położenie
(obręb geodezyjny, ulica)

Nr działki
Powierzchnia
Księga wieczysta

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości według MPZP lub Studium
Sposób zagospodarowania
Forma wydzierżawienia

Wysokość opłat z tyt. dzierżawy w zł
Sposób płatności

Obr. 0003 Prabuty-M

ul. Kuracyjna 

dz. 241/16 o pow. 319 m

KW nr  GD1I/00045436/7

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: PsIV=141m2 i PsV=178m2

Dojazd bardzo dobry

Strefa zabudowy wg Studium: Teren zielony

Bezprzetargowo

Nie występuje – użyczenie

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www tut. Urzędu pod adresem www.bip.prabuty.pl w zakładce Obrót nieruchomościami – wykazy w dn. 07.08.2019r. na okres trzech tygodni do dn. 28.08.2019r. (szczegółowe informacje – pok. 11, IIp. Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, tel. 55/2624149).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2019-08-07
Data publikacji:2019-08-07
Osoba sporządzająca dokument:Agata Klimkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:50