Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 września 2019

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.

Położenie (obręb geodezyjny, ulica)

Nr działki

Powierzchnia

Księga wieczysta

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości według MPZP lub Studium

Sposób zagospodarowania

Forma wydzierżawienia

Wysokość opłat z tyt. dzierżawy w zł

Sposób płatności

Obr. 0002 Prabuty-M

ul. Wojska Polskiego

Dz. 88/19 cz. o łącznej pow. 440 m2, GD1I/00024426/1

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd dobry

Strefa zabudowy wg. Studium

Uprawy warzywne

Bezprzetargowo

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Obr. 0001 Prabuty-M

ul. Zamkowa

Dz. 215/6cz. o pow. 330m2

GD1I/000217196/0

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd dobry

4/3MN Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wg. MPZP kwartałów „Długa-Jagotty”

Uprawy warzywne

Bezprzetargowo

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Obr. 0001 Prabuty-M

ul. Legionów

Dz. 260/69 cz. pow. 375m2

GD1I/00025127/2

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: RIVb

Dojazd dobry

Strefa zabudowy wg. Studium

Uprawy warzywne 

Bezprzetargowo

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Obr. 0001 Prabuty-M

ul. Kopernika

Dz. 196/1 cz. pow. 20m2

GD1I/00047448/8

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd dobry

Strefa planowanej zabudowy wg. Studium

Uprawy warzywne

Bezprzetargowo

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Obr. 0001 Prabuty-M

ul. Miła

Dz. 183/8cz. o pow. 77m2

GD1I/00045511/7

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd dobry

Strefa zabudowy wg. Studium

Uprawy warzywne

Bezprzetargowo

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Obr. 0004 Prabuty-M

ul. Chodkiewicza  

Dz. 20cz. pow. 1,14 ha

GD1I/00016402/8

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: RIVa, RV, RVI, PsVI

Dojazd dobry

Strefa zabudowy wg. Studium

Uprawy rolne i warzywne

Bezprzetargowo

0,05 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Obr. Gdakowo

Gm. Prabuty

Dz. nr  145/5 pow. 0,97ha

GD1I/00016269/3

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: RIVb, PsIV, N

Dojazd dobry

Strefa rolna wg Studium:

Uprawy rolne

Bezprzetargowo

0,05 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Obr. 0001

ul. Parkowa

Dz. nr  125/2 cz. pow. 6m2

GD1I/00022203/8

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: Bz

Dojazd dobry

Strefa zieleni miejskiej wg Studium: Punkt handlu zniczami  

Bezprzetargowo

4,50 zł + Vat /1m2 gruntu miesięcznie z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany

Obr. 0003 Prabuty-M

Ul. Kwidzyńska

Dz. nr  11, 15, 16, 12, 14 cz. o łącznej pow. 2,281 ha

GD1I/00016424/8

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: RIIIb, W, PsIV, ŁIV

Dojazd dobry

Strefa rolna wg Studium:

Uprawy rolne

Bezprzetargowo

0,05 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Obr. 0001 Prabuty-M

Ul. Malborska

Dz. nr  189/7 pow. 298 m2

GD1I/00023673/0

Dz. nr 189/16 cz pow. 100m2

GD1I/00045967/8

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd dobry

Strefa zabudowy wg. Studium

Teren zielony, trawnik

Bezprzetargowo

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Obr. 0001 Prabuty-M

ul. Mazurska  

Dz. 194/1 pow. 51 m2

GD1I/00024426/1

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: dr

Dojazd dobry

Strefa zabudowy wg Studium: Teren zielony, trawnik

Bezprzetargowo

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www tut. Urzędu pod adresem bip.prabuty.pl w zakładce Obrót nieruchomościami – wykazy w dn. 04.09.2019r. na okres trzech tygodni do dn. 25.09.2019r. (szczegółowe informacje – pok. 11, IIp. Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, tel. 55/2624149).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2019-09-04
Data publikacji:2019-09-04
Osoba sporządzająca dokument:Agata Klimkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:60