Wykaz nieruchomości zbywanych w 2020 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 stycznia 2020

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do zbycia.

Położenie(obręb geodezyjny, ulica)

Opis nieruchomości

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób zagospodarowania oraz forma zbycia

Cena nieruchomości w PLN

Uwagi

0026
Stary Kamień

 

Działki gruntu nr 190/9 o pow. 1061m2, 190/10 o pow. 1085m2, 190/11 pow. 1594m2, bez uzbrojenia technicznego terenu, dojazd ok. 200m nieutwardzony od ulicy Kwidzyńskiej, zieleń niezagospodarowana, zapisane w KW nr GD1I/00016500/5

Obszar rolny w Studium UiKZP MiG Prabuty, obserwacja archeo -logiczna, strefa ekologiczna. Decyzja o warunkach zabudowy nr 65/66/67/2019 z 3 XII 2018r. jako mieszkalna jednorodzinna. Przetarg nieograniczony.

Wywoławcze netto odpowiednio:

43743, 44743, 55743

 

 

Do obok podanej ceny doliczony będzie podatek VAT w wymiarze 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. 2018r. Poz. 2174).

Budowa wodociągu nastąpi najpóźniej do końca 2021r.

Termin zakończenia budowy: 5 lat od daty zbycia pod rygorem kar umownych w wysokości 1000 zł. za pierwszy rok przekroczenia terminu, podwyższane o 50% za każdy kolejny rok opóźnienia zagospodarowania nieruchomości.

Prabuty, ulica

Warszawska 5

Niesamodzielne pomieszczenia miesz- kalne nr 6A o pow.16,73m2na I pietrze z udziałem 1903/161672 w budynku wielorodzinnym nr działek 249/4 i 250 zapisanych w KW 21695/6.

Strefa zabudowy wg Studium UiKZP MiG Prabuty. Lokal na
bezprzetargowe polepszenie za- gospodarowania mieszkania nr 7, do którego 2-stronnie przylega.

Brutto: 19470

Nie podlega Uchwale Rady Miejskiej w Prabutach Nr VII/34/2015 z dnia 29.04.2015r. w/s udzielania bonifikat od ceny oraz zastosowania umownych stawek oprocentowania przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

0003 Prabuty, ul. Daszyńskiego

 

Działki nr 269/8, 269/16, 269/18 o pow. łączna 2112m2, pełne uzbrojenie techniczne i dojazd dobry, kanalizacja ze służebnością w gruncie oraz e.e. Część ogrodzona,utwardzona,były kort       GD1I/00047448/8 z GD1I/00025127/2

 Zabudowa usługowo-handlowa wg decyzji o warunkach zabud. nr 16/2017 z 11.04.2017 Przetarg nieograniczony

Wywoławcza netto: 181000

Do obok podanej ceny doliczony będzie podatek VAT w wymiarze 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 710).  Termin zakończenia budowy: 3 lata od daty zbycia pod rygorem kar umownych w wysokości 22000 zł. za pierwszy rok przekroczenia terminu, podwyższane o 50% za każdy kolejny rok opóźnienia zagospodarowania nieruchomości.

0013 Kołodzieje

Działka nr 246/1 o pow. 1656m2 wraz z dojazdem ½ części działki nr 246/2 o pow. 90m2, niezagospodarowana, dojazd i dostęp do infrastruktury wiejskiej dobre. KWGD1I/00048726/8

 Zabudowa mieszkalna zapisana decyzją nr 72/2008 z 30.12.2008 o warunkach zabudowy. Przetarg nieograniczony.

Wywoławcza netto: 33000 netto

 

 

Do obok podanej ceny doliczony będzie podatek VAT w wymiarze 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 710).  Termin zakończenia budowy: 5 lat od daty zbycia pod rygorem kar umownych w wysokości 1000 zł. za pierwszy rok przekroczenia terminu, podwyższane o 50% za każdy kolejny rok opóźnienia zagospodarowania nieruchomości.

Obr.0001 Prabuty,

ul. Daszyńskiego 1A

Działka nr 276/40 o pow. 116m2, część ogrodzona, utwardzona, służebność mediów technicznych w gruncie, pełny dojazd. KW GD1I/00017170/9

 

Strefa zabudowy wg Studium UiKZP MiG Prabuty. Uzupełnienie funkcji mieszkalnej i użytkowej w formie bezprzetargowej.

Netto: 7775

Do obok podanej ceny doliczony będzie podatek VAT w wymiarze 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 710).

Obr.0001 Prabuty,

ul. Daszyńskiego 1B

Działka nr 276/41 o pow. 60m2, ogrodzony, utwardzony, służebność mediów technicznych w gruncie, pełny dojazd. KW GD1I/00017170/9

 

Strefa zabudowy wg Studium UiKZP MiG Prabuty. Uzupełnienie funkcji mieszkalnej i użytkowej w formie bezprzetargowej.

Netto: 4775

Do obok podanej ceny doliczony będzie podatek VAT w wymiarze 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 710).

0001 Prabuty,

ul. Daszyńskiego 13

Działka nr 276/31 o pow. 43m2, grunt utwardzony, służebność mediów technicznych w gruncie, pełny dojazd. KW GD1I/00017170/9

 

Strefa zabudowy wg Studium UiKZP MiG Prabuty. Uzupełnienie funkcji użytkowej w formie bezprzetargowej.

Netto: 3095

Do obok podanej ceny doliczony będzie podatek VAT w wymiarze 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 710).

0001 Prabuty,

ul. Daszyńskiego 17

Działka nr 276/43 o pow. 119m2, ogrodzony, utwardzony, uzbrojenie techniczne i dojazd pośrednie. KW GD1I/00017170/9

 

Strefa zabudowy wg Studium UiKZP MiG Prabuty. Uzupełnienie funkcji użytkowej w formie bezprzetargowej.

Netto: 7400

Do obok podanej ceny doliczony będzie podatek VAT w wymiarze 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 710).

0001 Prabuty ulica Kwidzyńska 8

Mieszkanie nr 6 o pow. 84,6m2 na I piętrze budynku wielorodzinnego z udziałem 952/4573, w tym działek nr 300/6 i 302/2 o pow. 559m2 GD1I/0046949/3

 

Teren zabudowy wielorodzinnej, mieszkaniowej z usługami MPZP

Lokal mieszkalny na rzecz najemcy bezprzetargowo.

Brutto: 135000

Nakłady konieczne: 12000

Podlega Uchwale Rady Miejskiej w Prabutach Nr VII/34/2015 z dnia 29.04.2015r. w/s udzielania bonifikat od ceny oraz zastosowania umownych stawek oprocentowania przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

0001 Prabuty
ulica  Reja 4

Działka nr 188/14 o pow. 4m2, dojazd dobry, uzbrojenie pełne, przyległa do zabudowy użytkowej, kształt wydłużo-

ny, zagospodarowana. GD1I/023673/0

Obszar zabudowy wg Studium U iKZP MiG Prabuty Uzupełnienia funkcję użytkową bez przetargu dla przyległej nieruchomości.

Netto: 1000

Do obok podanej ceny doliczony będzie podatek VAT w wymiarze 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 710).

0001 Prabuty
ulica Ogrodowa

Działki nr 87/24 i 87/25 każda osobno o pow. 21m2 z udziałem 1/24 w placu manewrowym nr działki 496/5 o pow. 925m2. GD1I/00017614/4 KW49834/5

Obszar zabudowy wg Studium U iKZP MiG Prabuty. Szeregowa zabudowa garażowa. Przetarg nieograniczony.

Netto: 5200

Do obok podanej ceny doliczony będzie podatek VAT w wymiarze 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 710). Termin zabudowy: 2 lata. Kary umowne: od 500zł. w I roku.

0001 Prabuty
Plac Wolności

Działki nr 162/47, 162/48 o pow. 18m2 każda z osobna. Dobry dojazd i dostęp do infrastruktury miejskiej. Sąsiedztwo automyjni.  GD1I40461/6

Wg MPZP teren zespołu garaży i usług. Szeregowa zabudowa garażowa. Nieograniczona forma przetargu.

Netto: 3700

Do obok podanej ceny doliczony będzie podatek VAT w wymiarze 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 710).

Termin zabudowy: 2 lata. Kary umowne: od 500zł. w I roku.

0001 Prabuty ulica Kwidzyńska 6

Mieszkanie nr 6 o pow. 49,07m2 na II piętrze / poddaszu z udziałem 1/8 w zabudowanej działce nr 238/3 o pow. 293m2 GD1I/00026851/3

MPZP: teren usług publicznych z komercyjnymi i wielorodzinną zabudową mieszkaniową. Lokal na rzecz najemcy bez przetargu.

Brutto: 87000

Nakłady konieczne: 7000

Podlega Uchwale Rady Miejskiej w Prabutach Nr VII/34/2015 z dnia 29.04.2015r. w/s udzielania bonifikat od ceny oraz zastosowania umownych stawek oprocentowania przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

0001 Prabuty ulica Kwidzyńska 6

Mieszkanie nr 1 o pow. 72,29m2 na I piętrze z udziałem 1/8 w zabudowanej działce nr 238/3 o pow. 293m2

GD1I/00026851/3

MPZP: teren usług publicznych z komercyjnymi i wielorodzinną zabudową mieszkaniową. Lokal na rzecz najemcy bez przetargu.

Brutto: 116000

Nakłady konieczne: 11000

Podlega Uchwale Rady Miejskiej w Prabutach Nr VII/34/2015 z dnia 29.04.2015r. w/s udzielania bonifikat od ceny oraz zastosowania umownych stawek oprocentowania przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

0005 Prabuty Osiedle Ojca Klimuszki
ulice O.Klimuszki  i Lawendowa

Działka nr 54/262 o pow. 1005m2

Działka nr 54/266 o pow. 1516m2

Działka nr 54/267 o pow. 1609m2

Działka nr 54/268 o pow. 1208m2

Działka nr 54/269 o pow. 1166m2

MPZP,,Sanatoryjna – zabudowa mieszkaniowa” jednorodzinna wolnostojąca.
Przetarg nieograniczony.

29179

39179

41179

34179

28730

Do obok podanej ceny doliczony będzie podatek VAT w wymiarze 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 710).

Termin zabudowy: 5 lat. Kary umowne: od 1000zł. w I roku, podwyższane o 50% w kolejnych latach braku zabudowy.

0001 Prabuty-M

ul. B.Prusa 5

Mieszkanie nr 3 o pow. 45,04m2 na parterze z udziałem 1/45 zabudowanej działki nr 183/9 o pow. 441m2 GD1I/00021411/2

Obszar zabudowy wg Studium U iKZP MiG Prabuty. Lokal na rzecz najemcy bez przetargu.

Brutto: 103370

Podlega Uchwale Rady Miejskiej w Prabutach Nr VII/34/2015 z dnia 29.04.2015r. w/s udzielania bonifikat od ceny oraz zastosowania umownych stawek oprocentowania przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

0001 Prabuty-M

ul. Barczewskiego 3

Mieszkanie nr 1 o pow. 26,82m2 na parterze z udziałem 19/100 zabudowanej działki nr 235/10 o pow. 117m2 GD1I/00033122/6

Obszar zabudowy wg Studium U iKZP MiG Prabuty. Lokal na rzecz najemcy bez przetargu.

Brutto: 43370

Podlega Uchwale Rady Miejskiej w Prabutach Nr VII/34/2015 z dnia 29.04.2015r. w/s udzielania bonifikat od ceny oraz zastosowania umownych stawek oprocentowania przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

0001 Prabuty-M

ul. Kraszewskiego

6

Mieszkanie nr 7 o pow. 41,09m2 na I piętrze z udziałem 19/100 zabudowanej działki nr 235/10 o pow. 117m2 GD1I/00033122/6

Obszar zabudowy wg Studium U iKZP MiG Prabuty. Lokal na rzecz najemcy bez przetargu.

Brutto: 43370

Podlega Uchwale Rady Miejskiej w Prabutach Nr VII/34/2015 z dnia 29.04.2015r. w/s udzielania bonifikat od ceny oraz zastosowania umownych stawek oprocentowania przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

0005 Prabuty-M

ul. Sanatoryjna 9

Mieszkanie nr 3 o pow. 52,03m2 na parterze z udziałem 5/100 zabudowanej działki nr 54/53 o pow. 371m2 GD1I/00033088/5

Obszar zabudowy wg Studium U iKZP MiG Prabuty. Lokal na rzecz najemcy bez przetargu.

Brutto: 104370

Podlega Uchwale Rady Miejskiej w Prabutach Nr VII/34/2015 z dnia 29.04.2015r. w/s udzielania bonifikat od ceny oraz zastosowania umownych stawek oprocentowania przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

0005 Prabuty-M

ul. Sanatoryjna 11

Mieszkanie nr 13 o pow. 51,95m2 na parterze z udziałem 5/100 zabudowanej działki nr 54/54 o pow. 365m2 GD1I/00034779/3

Obszar zabudowy wg Studium U iKZP MiG Prabuty. Lokal na rzecz najemcy bez przetargu.

Brutto: 104370

Podlega Uchwale Rady Miejskiej w Prabutach Nr VII/34/2015 z dnia 29.04.2015r. w/s udzielania bonifikat od ceny oraz zastosowania umownych stawek oprocentowania przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

0024 Rodowo Małe - W

Udział 72/100 część w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym z częścią gospodarczą nr działki 28 o pow. 1500m2 GD1I/00016747/8

MPZP otoczenia jez. Dzierzgoń  opisuje teren zabudowy wiejskiej z częścią drogową jako sposób zagospodarowania. Na Przetarg.

Wywoławcza netto: 22000

Do obok podanej ceny doliczony będzie podatek VAT w wymiarze 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 710).

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.) wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 8 stycznia 2020r. na okres trzech tygodni (szczegółowe informacje w pok. 11, IIp. Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, tel. 55/2624169 lub 49). Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2204) upływa po 6-ciu tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2020-01-08
Data publikacji:2020-01-08
Osoba sporządzająca dokument:Jarosław Zieliński
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:187