GPG.6733.2.2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 marca 2020

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2020 poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256), zawiadamia się, że na wniosek z dnia 22.01.2020r. (data wpływu 23.01.2020r.) Miasta i Gminy Prabuty  ul.  Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty dnia 13.03.2020r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2020 dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z studzienkami rewizyjnymi i wpustami deszczowymi oraz przyłączenie do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego przy ul. Jagotty (dz. nr 213/1) w Prabutach,  na działkach nr 195 i 196/1 w miejscowości Prabuty, obręb 0001 Prabuty, gm. Prabuty.

Zgodnie z art. 127 § 2 oraz z art. 129 § 1 i § 2 KPA od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem  Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty w terminie 14 dni. Termin czternastu dni na odwołanie zaczyna swój bieg z upływem czternastego dnia terminu, liczonego od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 KPA).

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o p. i z. p.).

W załączeniu klauzula RODO.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY
MAREK SZULC          

 

 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2020-03-13
Data publikacji:2020-03-13
Osoba sporządzająca dokument:Agata Liberacka
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:246